Persondatapolitik

Persondatapolitik

Nedenfor finder du indholdet i vores Persondatapolitik, der desuden er gældende betingelser for brug af CVforum.dk for Private brugere.

CVforum.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre og revidere politikken.  

Brugen af CVforum.dk’s tjenester sker i henhold til den til enhver tid gældende politik.

 

Den dataansvarlige

CVforum ApS

CVR.nr. 34616930

Lyngby Hovedgade 10C

2800 Kgs. Lyngby

mail@cvforum.dk 

Adm. Direktør Morten Otto

 

Sådan fungerer CVforum.dk

CVforum.dk er en danskejet CV-portal som pt. har fokus på jobsøgende fagfolk og virksomheder i industrien. Portalen er udviklet af personer med stor erfaring inden for HR og bemanding i samarbejde med danske programmører.

På CVforum.dk kan du som Privat bruger gratis oprette et professionelt CV, hvor kun en 100 % anonym version af CV’et er synlig for andre der er logget ind og søger i CV-databasen med kriterier der matcher din profil. En notifikation fra systemet fortæller hvis en virksomhed ønsker adgang til at se dit fulde CV. Først hvis du giver accept, kan virksomheden se dit CV.

Hovedelementer

 • Gratis
 • 100 % anonym visning i CV-databasen
 • Notifikation når en virksomhed viser interesse for dit CV
 • Først adgang til CV’et når du eventuelt giver din accept
 • Fuld adgang til altid at redigere, skjule og slette dit CV med alle tilhørende data

Med CVforum opnår du som Privat bruger 100 % anonymitet og kontrol i din jobsøgning. Du opnår desuden optimal eksponering af din anonyme profil overfor de virksomheder der benytter CV-databasen til at søge efter nye medarbejdere.

 

Oprettelse af brugerprofil og videregivelse af oplysninger

Som Privat bruger af CVforum.dk kan du gratis registrer dig og oprette et CV. Din mailadresse sammen med en adgangskode som du selv vælger, danner dit login. Det skal du anvende hver gang du logger ind. Du kan altid ændre din adgangskode.

I forbindelse med at din registrering har du mulighed for at give samtykke til at modtage nyhedsbreve foruden mails med forslag der kan forstærke dit CV. Begge dele er frivilligt og kan altid tilbagetrækkes.

Du skal desuden acceptere vores Cookie politik samt Betingelser for brug af CVforum.dk for Private brugere (denne skrivelse). Begge accepter er obligatoriske for at opnå adgang til systemet og kan ikke tilbagetrækkes.  

CVforum ApS er dataansvarlig og registrerer og opbevarer de personoplysninger som du indgiver i forbindelse med din oprettelse og anvendelse af vores tjeneste og hjemmeside. Ud over din mailadresse og IP-adresse, drejer det sig om følgende oplysninger som er helt frivillige at oplyse:

 • Navn
 • Adresse
 • Land
 • Telefon
 • Fødselsdag, måned, år
 • Køn

Oplysning om region er obligatorisk.

Formålet med registreringen og databehandlingen er at give virksomheder med interesse i at ansætte dig, mulighed for at kontakte dig i form af en anmodning sendt via systemet, som du først skal acceptere før de kan se hvem du er og tage kontakt til dig.

 

Brug af login fra Facebook, LinkedIn og Google

I forbindelse med registreringen, kan du vælge at benytte dit login fra enten Facebook, LinkedIn eller Google.

 

Din anonyme profil

Systemet skelner mellem ”Din anonyme profil” og ”Dit fulde CV”.

Din anonyme profil kan ses af alle registrerede brugere af CVforum.dk der er logget ind og foretager søgninger i CV-databasen, hvilket du giver dit samtykke til, når du registrerer dig. Din anonyme profil er en særskilt version af dit fulde CV, som etableres automatisk i takt med at du opretter dit CV.

Din anonyme profil indeholder ikke kontaktoplysninger eller anden personhenførbar data, hvis du har udfyldt felterne i CV-skabelonen korrekt.

Forudsat oprettelse af hele dit fulde CV, vil din anonyme profil maks. bestå af følgende informationer:

 • Fagligt resumé på maks. 800 tegn 
 • Køn og fødselsår
 • Postnr., by, land
 • Jobfunktioner vist med periode og titel
 • Uddannelse + uddannelsessted
 • Kurser og certifikater + årstal for gennemførelse
 • Fagspecialer
 • Sprogfærdigheder
 • Personlige egenskaber og kompetencer
 • Ønsker til ansættelse, arbejdstid og ansættelsesform  
 • Søgeprofil
 • Primære uddannelse

I funktionen ”Anonym profil” kan du selv justere hvor meget du vil have vist. Systemet viser som udgangspunkt alle data. Du kan desuden deaktivere din anonyme profil, så den ikke fremgår af søgninger foretaget i CV-databasen. Hvis du vælger at deaktivere din anonyme profil, vil du modtage en reminder fra systemet hver 3. måned. Denne reminder kan ikke fravælges.

 

Dit fulde CV

Du opretter og redigerer dit fulde CV i funktionen ”Opret/rediger CV”. Det sker i en fast skabelon.

Du bestemmer helt selv hvilke data du indsætter, men jo færre data, jo mindre interessant vil du fremstå for virksomheder der benytter CV-databasen til at søge efter nye medarbejdere.

Som det første når du har registreret dig, blive du bedt om at anføre din primære uddannelse. Dette sker ud fra en liste der indeholder alle registrerede uddannelser i Danmark. Du kan ikke komme videre i oprettelsen af dit fulde CV, før du har tilføjet og gemt din primære uddannelse. Du kan senere i opsætning af dit CV supplere med evt. øvrige uddannelser ligesom du altid kan ændre hvilken uddannelse der skal vises som din primære. Du kan kun vælge én uddannelse som din primære uddannelse.   

Når du har tilføjet og gemt din primære uddannelse, guides du direkte videre til CV-skabelonen hvor du manuelt kan indsætte den resterende del af dine data.

CV-skabelonen består af følgende elementer:

 • Navn
 • Adresse
 • Region
 • Land
 • Telefon
 • Fødselsdag, måned, år
 • Køn
 • Billede
 • Mail
 • Resumé
 • Jobfunktioner (Periode, virksomhed, funktion, beskrivelse)
 • Bijob (Periode, virksomhed, funktion, beskrivelse)
 • Uddannelser (Periode, uddannelse, uddannelsessted)
 • Fagspecialer
 • Kurser og certifikater (Periode, kursusnavn, kursussted/kursusafholder)
 • Sprogfærdigheder
 • Beviser
 • Personlige egenskaber og kompetencer
 • Ønsker til ansættelse (arbejdstid, ansættelsesform, lande du vil arbejde i)
 • Søgeprofil

Du bestemmer selv hvor mange data du vil indsætte i dit CV. I flere dele af CV-skabelonen fremkommer lister med relevante valgmuligheder du blot kan vælge iblandt. Det hjælper dig til hurtigere at få dit CV på plads. I takt med at du indsætter dine data, kan du hele tiden tjekke hvordan dit fulde CV og din anonyme profil ser ud.

Der findes pt. lister (autoregistre) med relevante valgmuligheder i følgende dele af CV-skabelonen.

 • Postnr., by, region
 • Sprog
 • Lande inden for EU
 • Uddannelser med tilhørende profiltekst og kompetencer
 • Uddannelsessteder i Danmark
 • Fagspecialer
 • Sprog
 • Personlige egenskaber og kompetencer

Du skal kun indsætte dine data én gang. Systemet sørger automatisk for en fordeling på hhv. dit fulde CV og din anonyme profil.

Det er kun din anonyme profil der er synlig for dem der foretager søgninger i CV-databasen. Dit fulde CV er kun synligt for de virksomheder du selv tillader det, baseret på anmodninger sendt via systemet.  

Under funktionen ”Eksporter/ udskriv CV” har du mulighed for at eksportere og udskrive dit CV.

 

Import af data fra Jobnet.dk og LinkedIn

I stedet for selv at oprette dit CV manuelt, har du mulighed for at importere dine data direkte fra Jobnet.dk. Dette kræver dog at du i forvejen har oprettet et CV i Jobnet.dk samt at du kender dit CV-nummer. Herefter foregår importen af dine data helt automatisk.

Du kan ikke eksportere data fra CVforum.dk tilbage til Jobnet.dk.

Du kan også importere data fra din LinkedIn profil. Ligeledes her kræver det at du i forvejen har oprettet en profil på LinkedIn. Import af data fra din LinkedIn profil foregår ved at du først downloader din LinkedIn profil i PDF-format til dit skrivebord og herefter uploader PDF-filen i CVforum.dk. Systemet sørger herefter automatisk for at importere alle data til dit CV.

Har du allerede oprettet dit CV på CVforum.dk, vil en efterfølgende import fra Jobnet eller LinkedIn overskrive allerede udfyldte felter.

CVforum.dk fralægger sig ethvert ansvar for at importerede data fra Jobnet.dk og LinkedIn PDF-fil sker korrekt til de rigtige felter i CVforum. Du bør derfor altid tjekke både dit fulde CV og den anonyme profil for fejl og mangler.  

Endelig har du mulighed for at sende dit eget CV til vores supportfunktion via en særlig menu fra forsiden. Support-funktionen sørger herefter for en oprettelse af dit CV i systemet. Når supportfunktionen har oprettet dit CV, modtager du en aktiveringsmail med en sekscifret kode. Anvendelsen af koden sammen med en adgangskode som du selv vælger, giver dig adgang til din profil og resten af systemets funktioner.

 

Øvrige funktioner

Under funktionen ”Mit CV” i hovedmenuen, har du adgang til følgende øvrige funktioner.

 • Personlig info
 • Opret/rediger CV
  • Anonym profil
  • Vis fuldt CV
  • Eksporter/ udskriv CV
 • Mine anmodninger
 • Rediger login
  • Slet min konto

Du har desuden adgang til altid at foretage søgninger i CV-databasen og tjekke andres anonyme profiler. Desuden kan du læse mere om os, tjekke vores cookie-politik samt kontakte os hvis du har spørgsmål eller behøver hjælp.

 

Synliggørelse af dit fulde CV

Alle private brugere og virksomheder der er logget ind i systemet, kan foretage søgninger i CV-databasen og derved se din anonyme profil. Virksomheder kan desuden anmode dig om fuld CV-visning, hvis de har købt sig adgang til denne funktion i systemet.

Du vil modtage evt. anmodninger fra virksomheder via en notifikation fra systemet. Ved at klikke på linket i mailen guides du direkte ind på funktionen ”Mine anmodninger”, hvor du kan se hvem virksomheden er. Det er først når du eventuelt accepterer anmodningen, at virksomheden kan se dit fulde CV og din identitet.

Ved at acceptere en anmodning om fuld CV-visning, giver du samtykke til, at CVforum.dk giver den pågældende virksomhed adgang til at se dit fulde CV, herunder dine kontaktoplysninger, sådan at virksomheden kan kontakte dig. Denne adgang vil også omfatte efterfølgende ændringer i dit fulde CV.

Din accept kan ikke tilbagetrækkes.

Systemet sletter automatisk ikke-accepterede anmodninger i din liste efter 30 dage.

 

Personfølsomme data

Det er ikke tilladt at indtaste eller på anden vis uploade personfølsomme data, der omhandler religion, seksuel orientering, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, eller dit helbred. Hvis vi bliver opmærksomme på at sådanne oplysninger findes, vil vi slette dem uden varsel. Det samme gælder direkte kontaktdata i din anonyme profiltekst.

 

Rettigheder

Når CVforum.dk behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger (der kan dog være lovgivning, som forpligter os til at bevare oplysningerne i et givent tidsrum, og i givet fald kan sletning først ske efter udløbet af denne periode)
 • Du har ret til at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, ligesom du kan have ret til at modsætte dig, at vi foretager behandlingen
 • Du har i nogle tilfælde ret til at modtage en udskrift af dine personoplysninger, hvilket i givet fald skal ske i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format.

Hvis du vil gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os på telefon +45 33170183 eller support@cvforum.dk

 

Opbevaringstid og sletning af data

CVforum.dk opbevarer dit CV og øvrige data indtil du selv sletter dem, eller indtil du anmoder CVforum.dk om at slette dem.

Sletning foretages via funktionen ”Slet min konto”, som findes under funktionen ”Rediger login”. Funktionen sletter hele dit CV og alle data som er gemt i systemet. Når du har aktiveret ”Slet min konto” modtager du kort tid efter en e-mail med et link, hvor du skal bekræfte sletningen. Først når du har gjort det, vil hele dit CV og alle data som er gemt i systemet blive slettet.

Når dine data først er slettet, skal du starte helt forfra, hvis du igen vil oprette et CV.

Du har selv ansvaret for, at dine data er korrekte og lovlige. Du har desuden selv ansvaret for, at de data, som indgår i din anonyme profil, ikke kan afsløre dig, herunder at felterne udfyldes korrekt. Det gælder især personnavne, virksomhedsnavne, telefonnumre, e-mailadresse, web-adresse eller anden form for direkte relaterbar information. Supportfunktionen i CVforum.dk forbeholder sig ret til at foretage en kontrol og til uden videre at slette eventuelle data, der anses for ulovlige eller kompromitterende for din anonymitet.   

Alle dine data opbevares og beskyttes på krypteret server indtil du eventuelt sletter din konto eller anmoder CVforum.dk om at slette din konto.  Dine personoplysninger beskyttes under opbevaringen ved brug af sikkerhedsforanstaltninger der beskytter mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring og afsløring. Sikkerhedsforanstaltningerne består bl.a. af datakryptering, firewall og autorisationskontrol i forbindelse med adgang til data. 

 

Support

Du kan modtage hjælp fra supportfunktionen på telefon +45 33170183 alle ugens hverdage i tidsrummet 9 – 17.

Uden for dette tidsrum kan du modtage hjælp ved at skrive til supporten på support@cvforum.dk 

Du kan også forsøge at finde svar på dine spørgsmål under FAQ i bunden af websiden.

 

Samtykkeerklæring, klagevejledning m.v.

Ved at oprette en brugerprofil på CVforum.dk bekræfter du:

 1. at du er indforstået med, at CVforum.dk behandler de nævnte personoplysninger om dig, herunder at dit anonyme CV videregives til tredjemand,
 2. at du er indforstået med, at dit fulde CV videregives til tredjemand, hvis du giver tilladelse hertil, og at den pågældende tredjemand efterfølgende eventuelt kontakter dig,
 3. at du er gjort bekendt med, at du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk,
 4. at du er indforstået med, at det er frivilligt at anvende CVforum.dk og at det således er frivilligt at afgive samtykke til behandlingen af personoplysningerne,
 5. at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan rette kontakt til CVforum.dk med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger,
 6. at du er gjort bekendt med, at du kan anmode om indsigt i de personoplysninger CVforum.dk har om dig, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen, herunder at CVforum.dk vil besvare sådanne anmodninger senest efter 1 måned,
 7. at være gjort bekendt med, at dine personoplysninger opbevares, indtil du selv sletter dem eller beder CVforum.dk om at slette dem,
 8. at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke med den konsekvens, at CVforum.dk sletter dine oplysninger og din brugerprofil,
 9. at CVforum.dk må sende mails med gratis forslag der forbedrer din anonyme profil og øger dine jobmuligheder.

 

CVforum.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre og revidere betingelserne.

Eventuelle tvister behandles efter dansk lov og ved dansk domstol.