Betingelser for brug af CVforum.dk for virksomhedsbrugere

Handelsbetingelser for brug af CVforum for virksomhedsbrugere

Nedenfor fremgår gældende handelsbetingelser for brug af CVforum for virksomhedsbrugere.

Brugen af CVforums tjenester sker i henhold til de til enhver tid gældende betingelser.

CVforum ApS er et dansk anpartsselskab med CVR.nr. 34616930.

CVforum forbeholder sig retten til løbende at ændre og revidere handelsbetingelserne.

Gratis profil

Virksomheder kan gratis oprette en profil på CVforum's hjemmeside på adressen www.cvforum.dk og herefter søge efter egnede kandidater i CV databasen, baseret på kandidaternes anonyme profil.

Den anonyme profil vil maks. bestå af følgende elementer:

 • Fagligt resumé på maks. 800 tegn
 • Køn og fødselsår
 • Postnr., by, land
 • Jobfunktioner vist med periode og titel
 • Uddannelse + uddannelsessted
 • Kurser og certifikater + årstal for gennemførelse
 • Fagspecialer
 • Sprogfærdigheder
 • Personlige egenskaber og kompetencer
 • Ønsker til ansættelse, arbejdstid og ansættelsesform
 • Søgeprofil

Da kandidaterne har adgang til en funktion hvor de selv kan justere hvor meget der skal vises i deres anonyme profil, kan der forekomme forskelle i det viste indhold.

Abonnement

Med et abonnement får virksomheden tillige adgang til en funktion, hvor den kan anmode fundne kandidater i CV-databasen om fuld CV-visning. Såfremt kandidaten har udfyldt hele sit CV korrekt, vil det viste indhold i CV'et maksimalt kunne bestå af følgende elementer:

 • Navn
 • Adresse
 • Region
 • Land
 • Telefon
 • Fødselsdag, måned, år
 • Køn
 • Billede
 • Mail
 • Resumé
 • Jobfunktioner (Periode, virksomhed, funktion, beskrivelse)
 • Bijob (Periode, virksomhed, funktion, beskrivelse)
 • Uddannelser (Periode, uddannelse, uddannelsessted)
 • Fagspecialer
 • Kurser og certifikater (Periode, kursusnavn, kursussted/kursusafholder)
 • Sprogfærdigheder
 • Beviser
 • Personlige egenskaber og kompetencer
 • Ønsker til ansættelse (arbejdstid, ansættelsesform, lande kandidaten vil arbejde i)
 • Søgeprofil

Når en kandidat accepterer anmodningen, kan virksomheden herefter se hele CV’et og kontakte kandidaten på basis af de informationer der fremgår af CV’et. Der trækkes samtidig et klip på virksomhedens månedspulje af klip.

Et månedsabonnemet med 125 klip koster kr. 965,00 plus moms.

1 CV = 1 klip

Det koster ikke ekstra at ansætte fundne kandidater fra CV-databasen.

Ikke anvendte klip i en abonnementsperiode, kan ikke overføres til næste periode.

En afsendt anmodning om fuld CV-visning kan annulleres så længe kandidaten endnu ikke har accepteret. Først hvis/når kandidaten accepterer virksomhedens anmodning om fuld CV-visning, trækkes der et klip fra kontoen. Fremsendte anmodninger som ikke er blevet accepteret senest 30 dage efter, vil automatisk blive annulleret.

Forbrugte klip refunderes ikke uanset årsagen. Dette gælder også hvis:

 1. En kandidat efterfølgende vælger at annullere sin accept af fuld CV-visning
 2. En kandidat efterfølgende vælger at slette sig i CV-databasen
 3. Et CV er mangelfuldt eller uafsluttet, herunder at kontaktoplysningerne ikke er korrekte
 4. Oplysningerne i et CV ikke er korrekte, fx at en kandidat har afgivet urigtige oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser eller lignende

Virksomheden modtager besked fra systemet når der er hhv. 10 og 5 klip tilbage på kontoen. Når der ikke længere er klip på kontoen, lukkes for udsendelse af yderligere anmodninger indtil ny abonnementsperiode starter.

Ikke anvendte klip i en abonnementsperiode, kan ikke overføres til næste periode.

Virksomheden kan selv følge sit forbrug af klip online i systemet.

Abonnementsvilkår

Ved tegning af et abonnement, indgår virksomheden aftale med CVforum ApS, Lyngby Hovedgade 10 C, 29800 Kgs. Lyngby, CVR.nr. 34616930. Abonnementet indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

Abonnementet tegnes digitalt af tegningsberettiget person i virksomheden. Abonnementet træder i kraft når CVforum ApS modtager betalingen. Abonnementsperioden er på 30 dage og forlænges automatisk med en ny periode indtil virksomheden evt. opsiger det.

Ved betaling modtager virksomheden en kvittering via e-mail. Den har samtidig fuld online adgang til en oversigt over alle gennemførte transaktioner.

Abonnementet kan til enhver tid opsige af virksomheden ved telefonisk kontakt til kundesupport på +45 3317 0183 eller på mail support@cvforum.dk.

Opsigelsesvarslet er igangværende abonnementsperiode + 30 dage.

Manglende betaling eller afmelding af kreditkort har ikke retsvirkning som opsigelse af abonnementet.

Ved opsigelse af abonnementet har virksomheden fortsat adgang til at anmode fundne kandidater om fuld CV-visning frem til den sidste dage hvor abonnementet gælder.

Virksomheden har herefter fortsat adgang til at benytte systemet, men ikke længere adgang til at anmode fundne kandidater om fuld CV-visninger før der evt. tegnes et nyt abonnement.

Oplyste data forbundet med tegning af abonnement opbevares og beskyttes på krypteret server. Disse slettes automatisk på tidspunktet hvor abonnementet ophører.

Ved overskridelse af rettidige betalingsfrist spærres virksomhedens adgang til at anmode fundne kandidater om adgang til deres fulde CV. Denne spærring ophører når betalingen har fundet sted.

Betaling sker med betalingskort (Visa, MasterCard og Dankort). Ved tilknytning af betalingskort giver virksomheden tilladelse til at betaling for nye abonnementsperioder automatisk bliver trukket fra den konto der er knyttet til kortet. Betalingen trækkes automatisk i begyndelsen af en ny abonnementsperiode.

Virksomheden er selv ansvarlig for, at kort- og kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Hvis kontooplysningerne ikke længere er valide, vil virksomheden blive informeret om den manglende betaling, hvorefter den vil kunne tilmelde sin betaling via brug af andet kort.

Rettigheder mv.

CVforum fraskriver sig ethvert ansvar for rigtigheden af fundne kandidatens oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser, illegal virksomheder, straffeattester eller lignende.

CVforum kan ikke give andre oplysninger om kandidaten end dem, som fremgår af det anonyme og/eller fulde CV. CVforum kan fx ikke hjælpe med at få kontakt til en kandidat, som har afgivet mangelfulde kontaktoplysninger.

Virksomheden kan til enhver tid slette sin konto, hvorefter samtlige data vedrørende virksomhedens profil slettes.  Når man har trykket ”Slet konto” modtages der en e-mail med et link, hvor man skal bekræfte sletningen. Først når det er gjort, vil kontoen og samtlige data være slettet. Når først kontoen er slettet, skal man starte forfra, hvis man igen vil anvende tjenesten.

Virksomheden har selv ansvaret for at egne data er korrekte.

Alle data opbevares og beskyttes på krypteret server, indtil virksomheden eventuelt sletter sin konto eller anmoder CVforum om at slette sine data. 

Support

Alle spørgsmål besvares på telefon +45 33 170 183 alle ugens hverdage i tidsrummet 9 – 17 foruden på support@cvforum.dk uden for dette tidsrum.