Handelsbetingelser for virksomheder pr. 1. oktober 2021

TILBUD OG PRISER

Anvendelse af CVforum.dk’s ydelser sker på baggrund af de til enhver tid gældende vilkår medmindre andet er aftalt skriftligt. Fremsendte tilbud er ekskl. moms og kun gældende ved skriftlig accept inden 14 dage fra tilbuddets datering. Tilbud, der ikke accepteres senest 14 dage efter fremsendelsen, bortfalder medmindre andet er aftalt skriftligt.

VILKÅR FOR KØB AF CV-MATCH

Ydelsen CV-match omfatter at Virksomheden køber CVforum.dk’s hjælp til at oprette en liste med prækvalificerede kandidater i forhold til et specifikt job, som Virksomheden herefter har ret til at gå i dialog med og ansætte efter behov.

At kandidaterne er prækvalificeret betyder, at CVforum.dk har gennemført et interview af dem hver især, med henblik på en bedømmelse af deres egnethed og interesse for jobbet der skal besættes. Bedømmelsen foretages på grundlag af modtaget kravspecifikation eller jobbeskrivelse.

Når listen er klar, modtager Virksomheden et login til kandidaternes fulde CV, kontaktdata og rapport. 

Virksomheden er forpligtet til at betale et rekrutterings-fee på kr. 18.000, - ekskl. moms for hver kandidat der ansættes. 

Ved ansættelse af kandidater til lederstillinger (direkte personaleansvar) er Virksomheden forpligtet til at betale et rekrutterings-fee på kr. 25.000, - ekskl. moms for hver kandidat der ansættes.

Foretages der ingen ansættelser, er ydelsen gratis.

Som ansættelse regnes enhver form for ansættelse, herunder fastansættelse, projektansættelse, tidsbegrænset ansættelse, deltidsansættelse, flex-job, skånejob, freelance eller faktureringsbaseret samarbejde. 

Virksomheden er forpligtet til at betale uanset om den kender kandidaterne i forvejen gennem f.eks. egen søgning i CV-databasen, eksterne databaser, netværk, tidligere modtaget ansøgning, kontakter o.l. 

Virksomheden har mulighed for tilkøb af en genplaceringsgaranti pr. ansat kandidat ved betaling af et tillæg til kandidatens rekrutterings-fee på kr. 1.000, - ekskl. moms pr. måned genplaceringsgarantien skal gælde, regnet fra kandidatens ansættelsesdato.

Købte genplaceringsgarantier refunderes ikke.

Genplaceringsgarantien kan højest købes for en periode på 6 måneder.

Virksomheden er forpligtet til at oplyse CVforum.dk hvilke kandidater der ansættes. CVforum.dk har samtidig ret til at foretage kontrol ved direkte kontakt til kandidaterne. 

Kandidater fra puljen må kun ansættes i Virksomhedens egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber. Selve ansættelsesformen, ansættelseskontrakter mv. er CVforum.dk uvedkommende.

VILKÅR FOR KØB AF KLIPPEKORT

Ved køb af klippekort får Virksomheden adgang til at anmode fundne kandidater i CV-databasen om adgang til deres fulde CV, kontaktdata mv. Når en kandidat giver adgang, kan Virksomheden gå i dialog og ansætte.

Køb af klippekort foretages online eller ved kontakt til CVforum.dk. Klippekortet åbnes, når betalingen er registreret i CVforum.dk’s bank.

Virksomheden kan selv vælge antal klip på en skala fra 20 til 200 klip. 

Klip koster kr. 400, - pr. stk. ekskl. moms.

For hver CV der åbnes, trækkes et klip fra Virksomhedens klippekort. 

1 klip = 1 CV = 1 kandidat

Det koster ikke ekstra at ansætte.

Kandidaterne må kun ansættes i Virksomhedens egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber. Selve ansættelsesformen, ansættelseskontrakter mv. er CVforum.dk uvedkommende.

Købte klippekort refunderes ikke.

Forbrugte klip refunderes ikke. Dette gælder også hvis:

  1. Et CV er mangelfuldt eller uafsluttet, herunder at kontaktoplysningerne ikke er korrekte.
  2. En kandidat har accepteret en anmodning og åbnet sit CV, uden at være interesseret i jobbet
  3. Oplysningerne i et CV ikke er korrekte, fx at en kandidat har afgivet urigtige oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser eller lignende.

En afsendt anmodning om fuld CV-visning til en kandidat kan annulleres, så længe kandidaten ikke har accepteret. Fremsendte anmodninger der ikke accepteres inden for 30 dage annulleres automatisk. Virksomheden modtager en notifikation fra systemet, hver gang en anmodet kandidater åbner sit CV.

Virksomheden kan selv følge forbruget af klip og modtager automatisk besked, når der er 5 klip tilbage på kortet. Når der ikke længere er klip på kortet, lukkes for udsendelse af yderligere anmodninger om fuld CV-visning, indtil der igen er klip på kortet. Ligeledes lukkes der for accept på udsendte anmodninger indtil der igen er klip på kortet. 

Købte klip indsættes på klippekortet når betalingen er registreret i CVforum.dk's bank. 

Fundne kandidater i CV-databasen må kun ansættes i Virksomhedens egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber. Selve ansættelsesformen, ansættelseskontrakter mv. er CVforum.dk uvedkommende.

Fundne kandidater i CV-databasen som samtidig er oplistet i et CV-match som Virksomheden har adgang til, vil ved deres evt. ansættelse blive afregnet jf. gældende priser for CV-match.

CVforum.dk fraskriver sig ethvert ansvar for rigtigheden af fundne kandidatens oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser, illegal virksomheder, straffeattester eller lignende.

CVforum.dk kan ikke give andre oplysninger om kandidaterne end dem, som fremgår af hhv. den anonyme profil og det fulde CV. CVforum.dk kan fx ikke hjælpe med at få kontakt til en kandidat, som har afgivet mangelfulde kontaktoplysninger.

Virksomheden kan til enhver tid slette sin konto. Ved sletning vil alle data, alle gemte CV’er, hele søgehistorikken og eventuelt resterende klip på klippekortet blive slettes. Når kontoen først er slettet, skal Virksomheden starte forfra, hvis den igen vil anvende tjenesten.

VILKÅR FOR KØB AF REKRUTTERINGSSERVICE

Virksomheden har mulighed for at købe CVforum.dk's assistance på timebasis til følgende ydelser:

  1. Deltagelse i jobsamtaler (samtaleplanlægning, indkaldelse, spørgeramme, interviews) 
  2. Administration af rekrutteringsforløb (bekræftelse på ansøgninger, afslag, registrering)

Ved køb af CVforum.dk’s rekrutteringsservice forpligter Virksomheden sig til at betale CVforum.dk kr. 850, - ekskl. moms pr. påbegyndt time.

Den 20. i hver måned foretager CVforum.dk en opgørelse af forbrugte timer og fremsender en specificeret faktura til Virksomheden.

BETALINGSBETINGELSER

Den normale kredittid er netto kontant 8 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling forbeholder CVforum.dk sig ret til at opkræve et rykkergebyr på kr. 250, - pr. påbegyndt måned.  

CVFORUM.DK’S EJERSKAB OG VIRKSOMHEDENS BRUGSRET

CVforum.dk har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine data, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med ydelserne. CVforum.dk ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med ydelserne.

Virksomheden har ret til at bruge CVforum.dk's ydelser i det omfang og på de gældende betingelser, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Virksomheden er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som modtages fra CVforum.dk.

Efter videregivelse til Virksomheden opbevarer og behandler CVforum.dk fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med sine ydelser. CVforum.dk bevarer således ejendomsretten til samtlige data i forbindelse med ydelserne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som CVforum.dk behandler i forbindelse med ydelserne.

Virksomheden har selv ansvaret for at egne data er korrekte.

Alle data opbevares og beskyttes på krypteret server.

GENERELT OM PERSONOPLYSNINGER

Virksomheden skal være registreret som virksomhedsbruger for at kunne bruge CVforum.dk´s ydelser. Som registrering kræves en e-mailadresse samt en selvvalgt adgangskode. Ved køb af klippekort kræves desuden virksomhedens fulde navn og adresse, hjemmeside, mail samt navn på kontaktperson.

Køb af klippekort ved brug af betalingskort sker via Nets betalingsløsning.

Virksomhedens brugerprofil er baseret på en specifik mailadresse, der kan deles af flere ansatte i Virksomheden.

Virksomheden kan selv slette sin brugerprofil. Ved sletning slettes alle data, CV’er, anmodninger, rapporter mv. og virksomheden skal derefter starte helt forfra, hvis den igen vil benytte CVforum.dk’s ydelser. CVforum.dk sletter automatisk inaktive brugerprofiler efter to år.

ÆNDRING AF VILKÅR OG BEHANDLING AF TVISTER

​CVforum.dk forbeholder sig retten til at ændre og revidere handelsbetingelserne. 

Eventuelle tvister behandles efter dansk lov og ved dansk domstol.

SUPPORT

Telefon +45 77 345 061 alle hverdage mellem 9.00 – 17.00 eller på mail support@cvforum.dk