Handelsbetingelser for brug af CVforum for virksomhedsbrugere

Herunder følger handelsbetingelser for brug af CVforum for virksomhedsbrugere. 

Betingelserne er gældende fra den 1. januar 2020. 

VILKÅR FOR KØB AF CV-MATCH

Ydelsen CV-match omfatter at Virksomheden køber CVforum’s assistance til at foretage en dybdesøgning i CV-database med henblik på at etablerer en kandidatliste med prækvalificerede kandidater som Virksomheden herefter har ret til at gå i dialog med og ansætte efter behov.

At kandidaterne er prækvalificeret betyder, at CVforum har foretaget et interview af dem hver især, med henblik på en vurdering af deres egnethed og interesse for det pågældende job. Interviewene foretages på grundlag af oplyste kravsspecifikation og jobbeskrivelse.

Når online kandidatlisten er etableret, modtager Virksomheden et login der giver adgang til kandidaterne baseret på deres fulde CV, kontaktoplysninger mv.

Virksomheden forpligter sig til at betale et rekrutterings-fee på kr. 11.995, - ekskl. moms for hver kandidat fra listen der ansættes. Denne forpligtelse gælder i 90 dage regnet fra datoen hvor Virksomheden modtager sit login.

Ved ansættelse af kandidater til lederjob (formelt direkte personaleansvar) betales et rekrutterings-fee på kr. 25.000, - ekskl. moms for hver kandidat fra listen der ansættes. Ligeledes her gælder 90-dages betalingsforpligtelsen. 

Virksomheden er pligtig til at betale uanset om den kender kandidaterne i forvejen gennem f.eks. egen søgning i CV-databasen, eksterne databaser, netværk, tidligere modtaget ansøgning, kontakter o.l.

Betalingsfrist er 8 dage netto. Ved for sen betaling forbeholder CVforum sig ret til at tillægge 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned.

Køb af ydelsen CV-match kræver ikke at Virksomheden har købt et klippekort. Der forbruges heller ikke klip på eventuelt købt klippekort.

Virksomheden er forpligtet til at oplyse CVforum hvilke kandidater der ansættes fra listen. CVforum har samtidig ret til at foretage kontrol ved direkte kontakt til kandidaterne.

Virksomheden kan til enhver tid slette sin online adgang og konto. Ved sletning vil alle data samt alle gemte CV’er blive slettet. 90-dages betalingsforpligtelsen vedr. betaling for ansættelse af kandidater fra listen opretholdes uanset sletning af kontoen.

Kandidaterne på listen må kun ansættes i egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber. Selve ansættelsesformen, ansættelseskontrakter mv. er CVforum uvedkommende.

VILKÅR FOR KØB AF KLIPPEKORT

Det er gratis at tjekke CV-databasens indhold af egnede kandidater på basis af deres anonyme profil. 

Ved køb af klippekort får din virksomhed desuden adgang til en online funktion, hvor den selv kan anmode fundne kandidater i CV-databasen om adgang til deres fulde CV, kontaktdata mv. Når en kandidat accepterer anmodningen om åbning af sit fulde CV, kan virksomheden se hele CV’et og kontakte kandidaten på basis af de informationer der fremgår af CV’et. Der trækkes samtidig et klip på virksomhedens klippekort. 1 CV = 1 klip.

Køb af klippekort foretages online efter at være logget ind som virksomhed. Klippekortet åbnes, når betalingen er registreret i CVforum’s bank.

Virksomheden kan selv vælge antal klip på en skala fra 20 til 40 klip. 

20 klip koster kr. 8.000, -  mens 40 klip koster kr. 15.200, -

Beløb er ekskl. moms

Købte klippekort har ingen udløbsdato. Købte klippekort refunderes ikke. 

Forbrugte klip refunderes heller ikke. Dette gælder også hvis:

  1. Et CV er mangelfuldt eller uafsluttet, herunder at kontaktoplysningerne ikke er korrekte.
  2. Oplysningerne i et CV ikke er korrekte, fx at en kandidat har afgivet urigtige oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser eller lignende.

En afsendt anmodning om fuld CV-visning kan annulleres, så længe kandidaten ikke har accepteret. Fremsendte anmodninger der ikke er accepteret inden for 30 dage annulleres automatisk. Virksomheden modtager en notifikation fra systemet, hver gang en kandidat har accepteret en anmodning.

På kandidatlisten i systemet kan virksomheden se gemte kandidater og deres eventuelle fordeling på specifikke søgninger (rekrutteringer) foretaget i CV-databasen. Af listen fremgår desuden hvilke kandidaternes status (ikke anmodet, anmodet, accepteret).

Virksomheden kan selv følge forbruget af klip og modtager automatisk besked, når der er 5 klip tilbage på kortet. Når der ikke længere er klip på kortet, lukkes for udsendelse af yderligere anmodninger om fuld CV-visning, indtil der igen er klip på kortet. Ligeledes lukkes der for accept på udsendte anmodninger indtil der igen er klip på kortet. 

Fundne kandidater i CV-databasen må alene benyttes i virksomhedens egen organisation, koncern, søster- eller datterselskaber. Selve ansættelsesformen, ansættelseskontrakter mv. er CVforum uvedkommende.

CVforum fraskriver sig ethvert ansvar for rigtigheden af fundne kandidatens oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser, illegal virksomheder, straffeattester eller lignende.

CVforum kan ikke give andre oplysninger om kandidaterne end dem, som fremgår af hhv. den anonyme profil og det fulde CV. CVforum kan fx ikke hjælpe med at få kontakt til en kandidat, som har afgivet mangelfulde kontaktoplysninger.

Virksomheden kan til enhver tid slette sin konto. Ved sletning vil alle data, alle gemte CV’er, hele søgehistorikken og eventuelt resterende klip på klippekort slettes. Når der er trykket ”Slet konto” modtages der en e-mail med et link, hvor virksomheden skal bekræfte sletningen. Først når det er gjort, vil kontoen være slettet. Når kontoen først er slettet, skal virksomheden starte forfra, hvis den igen vil anvende tjenesten.

GENERELT

CVforum har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine data, herunder retten til personoplysninger og anden data, som indsamles og opbevares i forbindelse med ydelserne. CVforum ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med ydelserne.

Virksomheder har ret til at bruge CVforum's ydelser i det omfang og på de gældende betingelser, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger. Virksomheden er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som modtages fra CVforum.

Efter videregivelse til virksomheden opbevarer og behandler CVforum fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med sine ydelser. CVforum bevarer således ejendomsretten til samtlige data i forbindelse med ydelserne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som CVforum behandler i forbindelse med ydelserne.

Virksomheden har selv ansvaret for at egne data er korrekte.

Alle data opbevares og beskyttes på krypteret server.

​CVforum forbeholder sig retten til at ændre og revidere handelsbetingelserne. 

Eventuelle tvister behandles efter dansk lov og ved dansk domstol.

SUPPORT

Telefon +45 77345061 alle ugens hverdage i tidsrummet 9 – 17 eller på support@cvforum.dk