Social isolation en udfordring for ledige

Hvis du har prøvet at blive opsagt og gå fra et aktivt arbejdsliv til ledighed, kender du måske følelsen af isolation og manglen på social kontakt.

Når vi mister vores job, vil mange af os i starten føle det som en ferie. Vi kan sove lidt længere og vi kan koncentrere os mere om familien. Men i takt med at dagene går uden kontakt med arbejdspladsen, begynder følelsen af et socialt tomrum gradvis at indfinde sig. Arbejdspladsens sociale påvirkning er betydeligt sværere at undvære end mange af os nok regner med.

En mindre rundspørge blandt 258 ledige foretaget i 2017, viste at hele 203 svarende til 79 procent hurtigt kom til at føle sig socialt isoleret efter en fyring. Og jo længere tid de havde været ansat, jo stærkere var følelsen. Mange betegnede følelsen af social isolation som et en større udfordring at tackle end eventuelle udfordringer med økonomien.

Vores arbejdspladser er sociale rammesætninger der spiller en vigtig rolle i vores tilværelse. Det er her vi knytter venskaber og det er her vi interagerer, kommunikerer og får impulser – alt sammen noget der er med til at definere os som mennesker og fagpersoner. Når arbejdspladsen så pludseligt forsvinder, mister vi en meget stor del af det vi forbinder os med. Social isolation kan i værste fald medføre nedtrykthed og depression og er derfor noget du bør tage alvorligt.

På spørgsmålet om hvad man kan gøre, siger flere af de adspurgte at det meget handler om at bevare kontakten til netværket og tidligere kolleger, holde sig i gang og være i dialog med familie og venner. Nogle vælger desuden at gå mere ud, deltage i arrangementer mv.

Som opsigelser oftest finder sted, er det clear cut. Når vi er ude af jobbet, er vi også ude af det sociale. Arbejdspladsen kan derfor gøre en stor forskel for de opsagte, der jo sjældent har gjort noget forkert, ved at holde kontakten og invitere dem med til arrangementer og sørge for, at de fortsat kan mødes med deres gamle kolleger.

Ved fortsat at involvere de opsagte i virksomhedens sociale liv, undgår de at blive isoleret og vil desuden fortsat føle at de har værdi og spiller en rolle for virksomheden. Virksomheden vil samtidig forbedre sit image og attraktionskraft som arbejdsplads, alt sammen vigtigt til når virksomheden måske senere igen skal ansætte igen.