Praktiske råd når du skal afholde jobsamtaler

 1. Sørg for at indkalde skriftligt med tydelig angivelse af tid og sted
 2. Orienter om samtalens formål i indkaldelsen
 3. Orienter desuden om hvem der deltager i samtalen. Jo færre – jo bedre
 4. Hvis muligt – giv den indkaldte mulighed for at justere samtaletidspunktet
 5. Tag hensyn til ansøgernes hverdag – læg flest mulige samtaler i udkanten af dagen
 6. Vælg et lokale hvor I kan sidde uforstyrret og uden at andre kan se jer
 7. Instruer receptionen om, hvordan den skal forholde sig
 8. I selve samtalen – placer alle så ansøgeren slipper for at dreje og vende sig
 9. Søg for at der findes rigeligt med både vand, the og kaffe
 10. Beslut hvilke informationer du ønsker at indhente i samtalen
 11. Planlæg hvad du vil fortælle om virksomheden
 12. Skab en åben agenda som du kan flekse rundt i efter behov
 13. Orienter om den videre rekrutteringsproces ved samtalens afslutning
 14. Send løbende skriftligt afslag til ansøgere, som du ikke går videre med
 15. Opbevar alle data og informationer fortroligt