KVALITETSINGENIØR – NORDSJÆLLAND

Har du erfaring med ISO-baseret kvalitetsarbejde og har du lyst til at arbejde i en moderne produktionsvirksomhed, er det her job noget for dig.

Til en mellemstor produktionsvirksomhed som udvikler og markedsfører avanceret udstyr til hospitaler, forsvar mv. søges en erfaren kvalitetsingeniør, teknikere, koordinator eller tilsvarende.

Virksomheden har sin hovedafdeling beliggende nord for Hillerød samt en afdeling i Slovakiet.

Virksomheden beskæftiger cirka 150 medarbejdere.

JOBBET

I tæt samarbejde med den kvalitetsansvarlige er det din opgave at drifte og vedligeholde ISO-systemet og tilsikre at opdateringer og nye tiltag bliver implementeret og forankret ude i organisationen.

Arbejdsopgaver

 • At certificeringen omkring ISO 9001-2015, ISO 3834 løbende bliver vedligeholdt så virksomheden til enhver tid kan auditeres indenfor PED og MDD
 • Udføre interne audits i virksomhedens respektive afdelinger   
 • At NCR samt CAPA bliver håndteret og afsluttet i samarbejde med teknisk afdeling eller andre relevante afdelinger
 • Modtage og håndtere Customer complaint i systemet og tilsikre håndteringen af sagen
 • Tilsikre at kalibrering af teknisk udstyr bliver foretaget jvf. ISO standerne
 • Tilsikre at dokumentation bliver håndteret korrekt jf. ISO standarderne
 • Udføre kvalitetskontrol i produktionen, samt dokumentere og rapportere afvigelser til produktionsledelsen
 • Tilsikre at procesbeskrivelser og kvalitetsdokumenter bliver håndteret korrekt
 • Stå for produktkontrol samt kvalitetssikre at produkterne bliver håndteret korrekt
 • Evaluere og auditere leverandører 
 • Undervise relevante afdelinger ved ændringer eller afgivelser
 • Tilsikre at kvalitetsdokumenter bliver korrekt udfyldt af relevante afdelinger 

Hertil kommer auditering af leverandører i Danmark og udlandet.

KVALIFIKATIONER

Du har en relevant uddannelse og allerede nogen erfaring med ISO-baserede opgaver og projekter på området QC/QA gerne fra et produktionsmiljø.

Du forstår at etablere et positivt samarbejde med dine omgivelser og er desuden kendetegnet ved en detaljeorienteret og systematisk arbejdsstil.

Endvidere taler og skriver du dansk og engelsk på forretningsniveau.

ANSÆTTELSESVILKÅR

Funktionærvilkår med en gage afstemt dine kvalifikationer. Hertil kommer pension og sundhedsordning.

37 timer ugentligt inden for normal mødetid.

Ved auditering af leverandører i udlandet skal forventes ca. 10 rejsedage årligt.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

SØG JOBBET

CVforum.dk står for den første del af rekrutteringen.

Send hurtigst muligt dit CV med en kortfattet ansøgning til job@cvforum.dk

Du vil herefter blive kontaktet ang. det videre forløb.

For yderligere information kontakt Morten Otto på mobil 25700272.

Det foretages løbende samtaler til jobbet.