Hvordan skriver du et godt CV

Hører du til dem der mener at et kortfattet CV baseret udelukkende på overskrifter, er nok til at skabe interesse for din profil, er det muligvis en god idé at læse denne artikel. Her kommer vi ind på, hvorfor du skal gøre mere ud af dit CV og hvor du især skal bruge energien. Vi giver dig desuden nogle tips til hvordan du konkret etablerer det rigtige indhold samt hvordan selve strukturen bør være.

Dit CV er det vigtigste dokument, du som jobaktiv og jobsøgende bør være i besiddelse af. Mest når du er jobsøgende selvfølgelig, men også i andre situationer i dit professionelle liv. Et godt CV gør det lettere at fortælle din historie og at præsentere dig selv. På den måde vil du virke mere professionel og tjekket når du står frem.

CV’et er det centrale dokument i rekrutteringer. Det er ud fra det at bedømmelsen af dig foretages og det dokument, som danner grundlag for samtalerne. CV’et er derfor det første der efterspørges, når du søger et job.

Virksomheder ansætter medarbejdere, fordi de vil tjene penge på dem. I nogle jobfunktioner er det mere tydeligt end andre, men generelt er det en underliggende og afgørende faktor i stort set alle rekrutteringer. Jobansøgere med det mest oplagte indtjeningspotentiale, er ofte dem der bliver foretrukket.

Med det i mente handler det om at skrive et CV, som viser indtjeningspotentialet i din profil. Dette vel og mærke mest hvis du søger job i den private sektor, men dog alligevel også i en vis udstrækning i forhold til offentlige stillinger. Det absolut vigtigste er beskrivelsen af dine joberfaringer. Her handler det om at gå i detaljen, bl.a. ved brug af flest mulige fagord. Er du nyuddannet og uden den store joberfaring, fokuserer du i stedet på de projekter som du har arbejdet med gennem studiet.  

Inden du går i gang, er det vigtigt at definere din primære målgruppe og gøre dig helt bevidst hvem du skriver til. Din målgruppe består af personer med samme fagprofil som dig selv, som sidder i stillinger hvor de formelt kan træffe beslutning om at ansætte dig. Det er disse personer du skal forestille dig at du skriver til, og deres særlige fagsprog du skal ramme.

Dit CV tilpasses din målgruppe, ikke dine ansøgninger. Dit CV er en levnedsbeskrivelse i lighed med en varedeklaration. Det står uændret fra ansøgning til ansøgning. Begynd aldrig på at tilpasse dit CV til hver jobansøgning. Arbejdet er uden ende og desuden unødvendigt. Dit CV står fast når først du har skrevet det, og skal ikke tilpasses fra ansøgning til ansøgning.  

Når du har defineret din målgruppe, går du i gang med at beskrive hvert enkelt job i detalje og ved brug af flest mulige fagord. Skriv som du ville sige det og vær ikke bange for at virke lidt nørdet i dit sprog. Du skriver jo netop til en målgruppe der forstår dig. Jo flere fagord du bruger, desto mere kvalificeret vil du virke.

Når du har jobbeskrivelserne på plads, er næste step at opliste alle dine fagkompetencer i et selvstændigt afsnit. Dine fagkompetencer kan fx være CNC, ISO, GMP, SMD/SMD, 3D, Inventor, SolidWorks eller lignende. Listen med dine fagkompetencer giver læserne af dit CV et godt indblik i din faglige profil og vil typisk blive studeret flittigt.

På CVforum findes et fagordsregister på godt 4.000 ord som du evt. kan benytte som inspiration og til din egen liste. Registret er knyttet sammen med ca. 1.200 uddannelser som tilsvarende ligger beskrevet i databasen. Hensigten med registrene er at hjælpe jobsøgende der benytter CVforum, med hurtigt at få deres CV på plads.  

Herefter udarbejder du en tilsvarende liste med dine personlige egenskaber, som ikke må forveksles med listen ang. fdine agkompetencer. Listen med dine personlige egenskaber bør indehold maks. 20 ord der i særlig grad beskriver hvordan du fungerer i relation til et job og en arbejdsplads.

Mange virksomheder benytter forskellige former for personlighedstests til at skabe et mere detaljeret indtryk af ansøgerne. Dette desuden så man har mulighed for at foretage en databaseret sammenligning mellem ansøgerne. Af bl.a. den grund er det vigtigt at du ikke medtager for mange ord.    

Selve designet af dit CV er sjældent særligt vigtigt. Omvendt er vigtigt med en god struktur. Nedenfor kan du se vores forslag til en struktur der vil kunne fungere for de fleste.   

Strukturen i CV’et

  1. Personlige data
  2. Resumé
  3. Joberfaringer
  4. Uddannelse/kurser
  5. Fagkompetencer
  6. Sprog
  7. Personlige egenskaber

At beskrive dine fritids- og hobbyinteresser i CV’et kan nogle gange være en fordel. Dette gælder fx hvis du har samme interesser som dem der bedømmer dig. Her kan det være med til at fremme samtalerne og styrke kemien. 

Og lige bestemt når det kommer til kemien, er det et punkt hvor dit CV ikke kan bidrage med særligt meget. Men hvis det kan åbne dører til jobsamtaler, har det i stor grad opfyldt sit formål. Det er samtidig det bedste bevis på at du har skrevet et godt CV.

God jobjagt