HVORDAN SKRIVER DU ET GODT CV

Som i alt anden form for kommunikation er det vigtigt at du har et tydeligt billede af hvem modtageren er, når du skriver dit CV. På den måde har du meget lettere ved at etablere et indhold, der opnår opmærksomhed omkring det du kan og som får dig til jobsamtale.

Skriver du dit CV ud fra en slags helgardering og forestilling om at indholdet skal kunne skabe opmærksomhed hos alle som læser det, risikerer du i stedet at stå med et indhold som ikke opnår opmærksomhed hos nogen. Derved lander du let i den pulje af ansøgere som modtager afslag efter afslag på deres jobansøgninger.

Du skal derfor være selektiv og præcis med at udvælge modtagerne og din primære målgruppe, allerede inden du går i gang med at skrive dit CV.

Er du en fagperson og søger du job inden for dit fag, målretter du indholdet og budskaberne til personer med den samme fagprofil som dig selv og som desuden sidder i et job, hvor de formelt kan træffe beslutning om at ansætte dig. Det drejer sig primært om linjeledere i de funktioner der knytter sig til selve driften af virksomheden, men kan desuden også være ledere inden for design, produktudvikling, kvalitet og forsyning.

Skriv så konkret som muligt og brug hvert enkelt job du har haft som afsæt til at gå i detaljen omkring f.eks. dine erfaringer med særligt teknisk udstyr og maskiner, bearbejdning af materialer, relevante projekter du har medvirket i, designs og konstruktioner. I visse sammenhænge kan du desuden med fordel benytte bilag, hvor du i endnu større grad går i dybden omkring relevante dele af dine erfaringer. Bilagsdelen kan med tiden udvikle sig til et portfolie, hvilket en del benytter sig af.

Vær ikke bange for at virke ”nørdet”, men benyt dig istedet af at du netop skriver til en veldefineret målgruppe, der helt som du selv elsker faget og alt hvad det indebærer. Nørderi har sine fordele, når blot det er målrettet.

Lister har den store fordel at de ofte foretrækkes fremfor alm. tekst. Opstil derfor en liste der i punktform fortæller alt hvad du kan rent fagligt. Skriv i punktform og undgå lange sætninger. Listen indsættes efter jobbeskrivelsen som et selvstændigt afsnit.

Vi mennesker er dovne og foretrækker at få alt serveret på et sølvfad. Det skal du udnytte ved at skrive et kort resumé som sælger dig optimalt. I mange sammenhænge er resumeet det eneste der bliver læst. Gennem resumeet har du derfor chancen for i stor grad at styre læserens billede af dig på en overskuelig måde.  

Et godt resumé bør ikke overstige 2.000 tegn. Indholdet dannes lettest ved at koncentrere alle vigtige ord og sætninger i dit fulde CV i en adskilt tekst, som du derefter redigerer på plads. 

Sørg endvidere for at dit fulde navn, adresse, telefon og mailadresse tydeligt fremgår på CV'et.  

Det er endvidere en god idé at medtage et vellignende foto af dig selv.