Handelsbetingelser ved køb af klippekort

Handelsbetingelser for brug af CVforum for virksomhedsbrugere

Nedenfor fremgår gældende handelsbetingelser for brug af CVforum for virksomhedsbrugere. 

Brugen af CVforums tjenester sker i henhold til de til enhver tid gældende betingelser.

CVforum ApS er et dansk anpartsselskab med CVR.nr. 34616930.

CVforum forbeholder sig retten til løbende at ændre og revidere handelsbetingelserne.

GRATIS PROFIL

Virksomheder kan gratis oprette en profil på CVforum's hjemmeside på adressen www.cvforum.dk  og herefter søge efter egnede kandidater i CV databasen, baseret på kandidaternes anonyme profil.

Den anonyme profil vil maks. bestå af følgende elementer:

 • Fagligt resumé på maks. 800 tegn 
 • Køn og fødselsår
 • Postnr., by, land
 • Jobfunktioner vist med periode og titel
 • Uddannelse + uddannelsessted
 • Kurser og certifikater + årstal for gennemførelse
 • Fagspecialer
 • Sprogfærdigheder
 • Personlige egenskaber og kompetencer
 • Ønsker til arbejdstid og ansættelsesform  
 • Jobstatus

Da kandidaterne har adgang til en funktion hvor de selv kan justere hvor meget der skal vises i deres anonyme profil, vil der forekomme forskelle i det viste indhold.  

KØB AF KLIPPEKORT

Ved køb af klippekort får virksomheden adgang til en funktion, hvor den tillige kan anmode fundne kandidater i CV-databasen om fuld CV-visning. Såfremt kandidaten har udfyldt hele sit CV korrekt, vil det viste indhold i det fulde CV maksimalt bestå af følgende elementer:

 • Navn
 • Adresse
 • Region
 • Land
 • Telefon
 • Fødselsår
 • Køn
 • Billede
 • Mail
 • Resumé
 • Jobfunktioner (Periode, virksomhed, funktion, detailbeskrivelse)
 • Bijob (Periode, virksomhed, funktion, detailbeskrivelse)
 • Uddannelser (Periode, uddannelse, uddannelsessted)
 • Fagspecialer
 • Kurser og certifikater (Periode, kursusnavn, kursussted/kursusafholder)
 • Sprogfærdigheder
 • Beviser
 • Personlige egenskaber
 • Ønsker til arbejdstid og ansættelsesform  
 • Jobstatus

Når en kandidat accepterer anmodningen, kan virksomheden se hele CV’et og kontakte kandidaten på basis af de informationer der fremgår af CV’et. Der trækkes samtidig et klip på virksomhedens klippekort.

1 CV = 1 klip

Det koster ikke ekstra at ansætte fundne kandidater fra CV-databasen.

Prisen på et klippekort er afhængig af antal valgte klip i det pågældende køb. Jo flere klip der købes, jo lavere gns. pris pr. klip. Af pris-slideren fremgår både antallet af købte klip, den totale sum samt stykprisen. Den oplyste pris er eksklusiv moms. 

Købte klippekort refunderes ikke.

Forbrugte klip refunderes ikke. Dette gælder også hvis:

 1. Et CV er mangelfuldt eller uafsluttet, herunder at kontaktoplysningerne ikke er korrekte.
 2. Oplysningerne i et CV ikke er korrekte, fx at en kandidat har afgivet urigtige oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser eller lignende.

Betaling for køb af klippekort sker på basis af fremsendt faktura eller betalingskort. Klippekortet åbnes når betalingen er registreret i CVforum’s bank.  

En afsendt anmodning om fuld CV-visning kan annulleres så længe kandidaten ikke har accepteret. Først hvis/når kandidaten har accepteret anmodningen, trækkes der et klip fra kontoen. Fremsendte anmodninger der ikke er accepteret inden for 30 dage annulleres automatisk.

Virksomheden modtager en notifikation fra systemet når en kandidat har accepteret anmodningen.

På en særlig kandidatliste i systemet har virksomheden adgang til at se gemte kandidater og deres fordeling på de enkelte søgninger i CV databasen. Af listen fremgår desuden hvilke af kandidaterne som hhv. er anmodet og som har accepteret anmodning om fuld CV-visning.

Virksomheden kan desuden adgang til at oprette underretning på gemte søgninger, så den modtager en notifikation hver gang en ny kandidat i CV databasen matcher kriterierne i søgningen.  

Virksomheden kan selv følge forbruget af klip og modtager automatisk besked når der er hhv. 10 og 5 klip tilbage på kortet. Når der ikke længere er klip på kortet, lukkes for udsendelse af yderligere anmodninger om fuld CV-visning, indtil der igen er klip på kortet. Ligeledes lukkes der for accept på udsendte anmodninger indtil der igen er klip på kortet.

Virksomheden vil fortsat have adgang til sin kandidatliste og allerede åbne CV’er, foruden søgning i CV-databasen på anonyme profiler.

CVforum fraskriver sig ethvert ansvar for rigtigheden af fundne kandidatens oplysninger om erhvervserfaring, uddannelse, opholds- og arbejdstilladelser, illegal virksomheder, straffeattester eller lignende.

CVforum kan ikke give andre oplysninger om kandidaten end dem, som fremgår af det anonyme og/eller fulde CV. CVforum kan fx ikke hjælpe med at få kontakt til en kandidat, som har afgivet mangelfulde kontaktoplysninger.

Virksomheden kan til enhver tid slette sin konto. Ved sletning vil alle data, alle gemte CV’er, hele søgehistorikken og eventuelt resterende klip på klippekort slettes. Når der er trykket ”Slet konto” modtages der en e-mail med et link, hvor virksomheden skal bekræfte sletningen. Først når det er gjort, vil kontoen være slettet. Når kontoen først er slettet, skal virksomheden starte forfra, hvis den igen vil anvende tjenesten.

Virksomheden har selv ansvaret for at egne data er korrekte.

Alle data opbevares og beskyttes på krypteret server.

SUPPORT

Alle spørgsmål besvares på telefon +45 33 170 183 alle ugens hverdage i tidsrummet 9 – 17 foruden på support@cvforum.dk uden for dette tidsrum.