Betingelser for brug af CVforum for private brugere pr. 1. juni 2021

Herunder finder du gældende Betingelser for brug af CVforum for private brugere der tillige er CVforum's Persondatapolitik.

DEN DATAANSVARLIGE

CVforum ApS, Slotsgade 49, 3400 Hillerød, CVR.nr 38203991 

DET VIGTIGSTE AT VIDE SOM PRIVATBRUGER AF CVFORUM.DK

Som privat bruger af CVforum er det vigtigt at du ved følgende:

 1. Formålet med at oprette dit CV på CVforum er at modtage jobtilbud og komme i betragtning til stillinger, der besættes gennem CVforum
 2. For at modtage jobtilbud og komme i betragtning til ledige stillinger er det en forudsætning at dit CV er fuldt oprettet i CV-databasen
 3. CV-databasen er en offentligt tilgængelig database, hvor alle der har oprettet et login kan foretage søgninger og få vist en 100 procent anonym version af dit CV
 4. Systemet i CVforum sørger automatisk for at etablere en anonym profil ud fra dit CV, som er det eneste andre kan se om dig i CV-databasen
 5. Hvis en virksomhed ønsker adgang til dit fulde CV, vil du blive kontaktet via systemet og bedt om dit samtykke
 6. Virksomheden får kun adgang til dit fulde CV og din identitet, hvis du giver dit samtykke
 7. Det er gratis at benytte CVforum som privat bruger
 8. Du kan frit vælge mellem selv at oprette dit CV eller lade CVforum udføre arbejdet for dig
 9. Hvis du selv opretter dit CV, får du automatisk et login du kan benytte til senere at redigere, skjule eller slette dit CV
 10. Hvis du lader CVforum oprette dit CV, kan du altid få tilsendt et login
 11. Du kan modtage hjælp på telefon 66806150 eller support@cvforum.dk

FORMÅLET MED AT BENYTTE CVFORUM.DK

CVforum udbyder online rekruttering af fagfolk og specialister til industrien og beslægtede erhverv.

Formålet med at oprette dit CV i CVforum er at modtage jobtilbud og komme i betragtning til ledige stillinger.

OPRETTELSE AF CV

Som Privat bruger af CVforum kan du gratis oprette dit CV.

Dette sker ved, at du enten;

 1. Selv opretter dit CV
 2. Får CVforum.dk til at oprette dit CV

Du kan selv oprette dit CV via linket på forsiden af CVforum.

Hvis du selv opretter dit CV, dannes automatisk et login du kan benytte til senere at redigere, skjule eller slette dit CV.

Hvis du vil have at CVforum opretter dit CV, skal du indsende dit eget CV og evt. bilag via nedenstående link:

https://cvforum.dk/send-cv-ans%C3%B8gning-bilag-mv

For at kunne indsende kræves at du accepterer CVforum’s betingelser og cookiepolitik.

Accepterer du ikke, kan du ikke indsende.

CV’er fremsendt via alm. mail til CVforum slettes.

Hvis du lader CVforum oprette dit CV, kan du altid få tilsendt et login som du kan benytte til at redigere, skjule eller slette dit CV.

SØGNING PÅ JOBANNONCER

For at komme i betragtning til en stilling opslået af CVforum er det en forudsætning, at dit CV er fuldt oprettet i CV-databasen, hvilket du giver dit samtykke til, når du indsender din jobansøgning.

Er dit CV allerede oprettet i CV-databasen, vil CVforum automatisk kontakte dig såfremt de viste kvalifikationer i dit CV matcher kravene i det opslåede job.

Du indsender din jobansøgning via nedenstående link:

https://cvforum.dk/send-cv-ans%C3%B8gning-bilag-mv

Jobansøgninger fremsendt via alm. mail til CVforum slettes.

Når dit CV er oprettet, kan du altid bede om at få tilsendt et login, som du kan benytte til at redigere, skjule eller slette din profil.

DIN ANONYME PROFIL

Systemet skelner mellem ”Din anonyme profil” og ”Dit fulde CV”.

Din anonyme profil indeholder ikke kontaktoplysninger eller anden personhenførbar data, hvis du har udfyldt felterne i CV-skabelonen korrekt.

Formålet med den anonyme profil er at give dig mulighed for at være jobsøgende inkognito.    

Din anonyme profil kan ses af alle registrerede brugere af CVforum der er logget ind og foretager søgninger i CV-databasen, hvilket du giver dit samtykke til, når du registrerer dig eller får Supportfunktionen til at oprette dig. Din anonyme profil er en særskilt version af dit fulde CV, som etableres automatisk i takt med registreringen af din profil og oprettelsen af dit fulde CV.

Forudsat oprettelse af hele dit fulde CV, vil din anonyme profil maks. bestå af følgende informationer:

 • Fagligt resumé på maks. 800 tegn 
 • Køn og fødselsår
 • Region, postnr., by, land
 • Jobfunktioner vist med periode og titel
 • Uddannelse + uddannelsessted
 • Kurser + årstal for gennemførelse
 • Fagspecialer
 • Sprogfærdigheder
 • Personlige egenskaber og kompetencer
 • Ønsker til ansættelse, arbejdstid og ansættelsesform  
 • Søgeprofil
 • Primære uddannelse

I funktionen ”Anonym profil” kan du selv justere hvor meget du vil have vist. Systemet viser som udgangspunkt alle fornævnte data. Du kan desuden deaktivere din anonyme profil, så den ikke fremgår af søgninger foretaget i CV-databasen. Hvis du vælger at deaktivere din anonyme profil, vil du modtage en reminder fra systemet hver 3. måned. Denne reminder kan ikke fravælges.

DIT FULDE CV

Dit fulde CV indeholder alle data som du vælger at registrere i systemet.

Du opretter og redigerer dit fulde CV i funktionen ”Opret/rediger CV”. Det sker i en fast skabelon.

Du bestemmer helt selv hvilke data du indsætter, men jo flere data, jo mere interessant vil du fremstå for virksomheder der benytter CV-databasen til at søge efter nye medarbejdere. Hvis du benytter supportfunktionen til at oprette dit CV, vil alle data fra CV'et blive anvendt, så længe disse ikke strider med personfølsomme data. 

Som det første når du har registreret dig, blive du bedt om at anføre din primære uddannelse. Dette sker ud fra en liste. Du kan ikke komme videre i oprettelsen af dit fulde CV, før du har tilføjet og gemt din primære uddannelse. Du kan senere i opsætning af dit CV supplere med evt. øvrige uddannelser ligesom du kan ændre hvilken uddannelse der skal vises som din primære. Du kan kun vælge én uddannelse som din primære uddannelse.   

Når du har tilføjet og gemt din primære uddannelse, guides du direkte videre til CV-skabelonen, hvor du kan indsætte den resterende del af dine data.

CV-skabelonen består af følgende elementer:

 • Navn
 • Adresse
 • Region
 • Land
 • Telefon
 • Fødselsår
 • Køn
 • Billede
 • Mail
 • Resumé
 • Jobfunktioner (Periode, virksomhed, funktion, beskrivelse)
 • Bijob (Periode, virksomhed, funktion, beskrivelse)
 • Uddannelser (Periode, uddannelse, uddannelsessted)
 • Fagspecialer
 • Kurser og certifikater (Periode, kursusnavn, kursussted/kursusafholder)
 • Sprogfærdigheder
 • Beviser
 • Personlige egenskaber og kompetencer
 • Ønsker til ansættelse (arbejdstid, ansættelsesform, lande du vil arbejde i)
 • Søgeprofil

Du bestemmer selv hvor mange data du vil indsætte i dit CV. I flere dele af CV-skabelonen fremkommer lister med relevante valgmuligheder du blot kan vælge iblandt. Det hjælper dig til hurtigere at få dit CV på plads. I takt med at du indsætter dine data kan du hele tiden tjekke, hvordan dit fulde CV og din anonyme profil ser ud.

Der findes pt. lister (registre) med relevante valgmuligheder i følgende dele af CV-skabelonen.

 • Postnr., by, region
 • Sprog
 • Lande inden for EU
 • Uddannelser
 • Uddannelsessteder i Danmark
 • Fagspecialer
 • Sprog
 • Personlige egenskaber og kompetencer

Du skal kun indsætte dine data én gang. Systemet sørger automatisk for en fordeling på hhv. dit fulde CV og din anonyme profil.

Det er kun din anonyme profil der er synlig for dem der foretager søgninger i CV-databasen. Dit fulde CV er kun synligt for de virksomheder du selv tillader det, baseret på anmodninger sendt via systemet. 

Under funktionen ”Eksporter/ udskriv CV” har du mulighed for at eksportere og udskrive dit CV.

IMPORT AF DATA FRA JOBNET OG LINKEDIN

I stedet for selv at oprette dit CV manuelt, har du mulighed for at importere dine data direkte fra Jobnet.dk. Dette kræver dog at du i forvejen har oprettet et CV i Jobnet.dk samt at dette er gjort søgbart. Ved indsættelse af dit CV-nummer fra Jobnet.dk. overfører systemet automatisk alle relevante data svarende til de data vi anvender i vores CV-skabelon. Der overføres ikke andre data fra Jobnet.dk end dem der svarer til dem, vi anvender i vores skabelon.

Du kan ikke eksportere data fra CVforum tilbage til Jobnet.dk.

Du kan også importere data fra din LinkedIn profil. Ligeledes her kræver det at du i forvejen har oprettet en profil på LinkedIn. Import af data fra din LinkedIn profil sker ved, at du først downloader din LinkedIn profil i PDF-format til skrivebordet på din egen pc og herefter uploader PDF-filen i CVforum. Systemet sørger herefter automatisk for at importere alle data til CV-skabelonen i systemet. Der overføres ikke andre data fra LinkedIn end dem, der svarer til dem, vi anvender i vores skabelon.

Har du allerede oprettet dit CV på CVforum.dk, vil en efterfølgende import fra Jobnet eller LinkedIn overskrive allerede udfyldte felter.

CVforum fralægger sig ethvert ansvar for at importerede data fra Jobnet.dk og LinkedIn PDF-fil sker korrekt til de rigtige felter i CVforum. Du bør derfor altid tjekke både dit fulde CV og den anonyme profil for fejl og mangler.  

Endelig har du mulighed for at sende dit eget CV til vores supportfunktion via en særlig menu på vores hjemmeside. Vores support-funktion sørger herefter for en oprettelse af dit CV i systemet. Når Supportfunktionen har oprettet dit CV, modtager du en aktiveringsmail med en sekscifret kode. Anvendelsen af koden sammen med en adgangskode som du selv vælger, giver dig adgang til din profil og resten af systemets funktioner. Det er først når du har aktiveret din profil at den er søgbar i CV-databasen. 

ØVRIGE FUNKTIONER

Under funktionen ”Mit CV” i hovedmenuen, har du adgang til følgende øvrige funktioner.

 • Personlig info
 • Opret/rediger CV
  • Anonym profil
  • Vis fuldt CV
  • Eksporter/ udskriv CV
 • Mine anmodninger
 • Rediger login
  • Slet min konto

Du har desuden adgang til altid at foretage søgninger i CV-databasen og tjekke andres anonyme profiler. Desuden kan du læse mere om os, tjekke vores cookie-politik samt kontakte os, hvis du har spørgsmål eller behøver hjælp.

SYNLIGGØRELSE AF DIT FULDE CV

Alle private brugere og virksomheder der er logget ind på CVforum, kan foretage søgninger i CV-databasen og derved se din anonyme profil. Virksomheder kan desuden anmode dig om fuld CV-visning, hvis de har købt sig adgang til denne funktion i systemet.

Du vil modtage anmodninger fra virksomheder via en mail sendt fra systemet. Ved at klikke på linket i mailen guides du ind på funktionen ”Mine anmodninger”, hvor du kan se hvem virksomheden er som anmoder. Det er kun såfremt du accepterer anmodningen, at virksomheden kan se dit fulde CV og din identitet.

Ved at acceptere en anmodning om fuld CV-visning, giver du samtykke til, at CVforum giver den pågældende virksomhed adgang til at se dit fulde CV, herunder dine kontaktoplysninger, sådan at virksomheden kan kontakte dig. Denne adgang vil også omfatte efterfølgende ændringer i dit fulde CV.

Din accept kan ikke tilbagetrækkes.

Systemet sletter automatisk ikke-accepterede anmodninger i din liste efter 30 dage.

PERSONFØLSOMME DATA

Det er ikke tilladt at indtaste eller på anden vis uploade personfølsomme data, der omhandler religion, seksuel orientering, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, eller dit helbred. Hvis vi bliver opmærksomme på at sådanne oplysninger findes, vil vi slette dem uden varsel. Det samme gælder direkte kontaktdata i din anonyme profiltekst.

RETTIGHEDER

Når CVforum behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger (der kan dog være lovgivning, som forpligter os til at bevare oplysningerne i et givent tidsrum, og i givet fald kan sletning først ske efter udløbet af denne periode)
 • Du har ret til at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, ligesom du kan have ret til at modsætte dig, at vi foretager behandlingen
 • Du har i nogle tilfælde ret til at modtage en udskrift af dine personoplysninger, hvilket i givet fald skal ske i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format.

Hvis du vil gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os på telefon +45 66806150 eller support@CVforum.dk

OPBEVARING OG SLETNING AF DATA

CVforum opbevarer dit CV og øvrige data indtil du selv sletter dem, eller indtil du anmoder CVforum om at slette dem.

Sletning foretages via funktionen ”Slet min konto”, som findes under funktionen ”Rediger login”. Funktionen sletter hele dit CV og alle data som er gemt i systemet. Når du har aktiveret ”Slet min konto”, vil hele dit CV og alle data som er gemt i systemet blive slettet.

Når dine data først er slettet, skal du starte helt forfra, hvis du igen vil oprette et CV.

Du har selv ansvaret for, at dine data er korrekte og lovlige. Du har desuden selv ansvaret for, at de data, som indgår i din anonyme profil, ikke kan afsløre dig, herunder at felterne udfyldes korrekt. Det gælder især personnavne, virksomhedsnavne, telefonnumre, e-mailadresse, web-adresse eller anden form for direkte relaterbar information. Supportfunktionen i CVforum forbeholder sig ret til at foretage en kontrol og til uden videre at slette eventuelle data, der anses for ulovlige eller kompromitterende for din anonymitet.   

Alle dine data opbevares og beskyttes på krypteret server indtil du eventuelt sletter din konto eller anmoder CVforum om at slette din konto.  Dine personoplysninger beskyttes under opbevaringen ved brug af sikkerhedsforanstaltninger der beskytter mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring og afsløring. Sikkerhedsforanstaltningerne består bl.a. af datakryptering, firewall og autorisationskontrol i forbindelse med adgang til data. 

SUPPORT

Du kan modtage hjælp fra Supportfunktionen på telefon +45 66806150 alle ugens hverdage i tidsrummet 9 – 17. Uden for dette tidsrum kan du modtage hjælp ved at skrive til supporten på support@CVforum.dk 

Du kan også forsøge at finde svar på dine spørgsmål under FAQ i bunden af websiden.

SAMTYKKEERKLÆRING, KLAGEVEJLEDNING M.V.

Ved at oprette en brugerprofil på CVforum bekræfter du:

 1. at du er indforstået med, at CVforum behandler de nævnte personoplysninger om dig, herunder at dit anonyme CV videregives til tredjemand,
 2. at du er indforstået med, at dit fulde CV videregives til tredjemand, hvis du giver tilladelse hertil, og at den pågældende tredjemand efterfølgende eventuelt kontakter dig,
 3. at du er gjort bekendt med, at du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk,
 4. at du er indforstået med, at det er frivilligt at anvende CVforum og at det således er frivilligt at afgive samtykke til behandlingen af personoplysningerne,
 5. at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan rette kontakt til CVforum med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger,
 6. at du er gjort bekendt med, at du kan anmode om indsigt i de personoplysninger CVforum har om dig, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen, herunder at CVforum vil besvare sådanne anmodninger senest efter 1 måned,
 7. at være gjort bekendt med, at dine personoplysninger opbevares, indtil du selv sletter dem eller beder CVforum om at slette dem,
 8. at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke med den konsekvens, at CVforum sletter dine oplysninger og din brugerprofil,
 9. at CVforum må sende mails med gratis forslag der forbedrer din anonyme profil og øger dine jobmuligheder.

CVforum forbeholder sig retten til at ændre og revidere betingelserne.

Eventuelle tvister behandles efter dansk lov og ved dansk domstol.