Betingelser for brug af CVforum.dk for private brugere

Betingelser for brug af CVforum.dk for private brugere

Nedenfor kan du se betingelserne for brug af CVforum.dk som privat bruger. Betingelserne indeholder desuden CVforum.dk’s persondatapolitik.

 

 
CVforum.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre og revidere betingelserne.  

 
Brugen af CVforum.dk’s tjenester sker i henhold til de til enhver tid gældende betingelser.

Den dataansvarlige

CVforum ApS

CVR.nr. 34616930

Lyngby Hovedgade 10C

2800 Kgs. Lyngby

E-mail: mail@cvforum.dk

Oprettelse af brugerprofil og videregivelse af oplysninger

Som privat bruger af CVforum.dk kan du gratis oprette en brugerprofil og et CV. Din e-mailadresse sammen med en adgangskode som du selv vælger, danner dit login. Det skal du anvende hver gang du logger ind. I forbindelse med at du opretter dig, sender systemet en mail med et link du skal aktivere. Først når du har gjort det, får du adgang til systemet.    

CVforum ApS er dataansvarlig og registrerer og opbevarer de personoplysninger du indgiver i forbindelse med din oprettelse og anvendelse af vores tjeneste og hjemmeside. Ud over din mailadresse og IP-adresse, drejer det sig om følgende oplysninger:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Region
 4. Land
 5. Telefon
 6. Fødselsår (Frivilligt)
 7. Køn (Frivilligt)

Formålet med registreringen og databehandlingen er at give virksomheder med interesse i at ansætte dig, mulighed for at kontakte dig på basis af en anmodning.

Brug af login fra Facebook, LinkedIn og Google profil

I forbindelse med oprettelse og registrering første gang, kan du vælge at benytte dit login fra enten Facebook, LinkedIn eller Google. Du kan desuden altid ændre din adgangskode.

 
Oprettelse, redigering og sletning af dit CV

Når du er logget ind på CVform.dk, kan du gratis oprette og redigere dit CV. Du opretter og redigerer dit CV i en fast skabelon. Du bestemmer selv hvilke oplysninger du vil indgive, men visse obligatoriske felter skal udfyldes. De obligatoriske felter er markeret med en stjerne (”*”). Du kan undlade at udfylde de pågældende felter, men i givet fald kan du ikke oprette dit CV eller benytte vores tjenester.

Du har desuden adgang til at eksportere og udskrive dit CV, foruden at gøre det usynligt for andre end dig selv. Du har også adgang til at slette dit CV. Vælger du at slette dit CV, vil samtlige oplysninger og data blive slettet. Du skal derefter begynde helt forfra, hvis du igen vil etablere dit CV.

Din anonyme profil

Systemet skelner mellem ”Din anonyme profil” og ”Dit fulde CV”.

Dit anonyme profil kan ses af alle registrerede brugere af CVforum.dk, hvilket du giver dit samtykker til, når du opretter din brugerprofil. Din anonyme profil er en særskilt version af dit fulde CV, der automatisk sammensættes af data hentet fra dit fulde CV. Din anonyme profil indeholder ikke kontaktoplysninger eller anden personhenførbar data, hvis du har udfyldt felterne korrekt.

Forudsat oprettelse af hele dit fulde CV, vil din anonyme profil bestå af følgende elementer.

Elementer i ”Din anonyme profil”

 • Postnr.
 • Region
 • Land
 • Fødselsår (frivilligt)
 • Køn (frivilligt)
 • Profiltekst (maks. 800 tegn)
 • Uddannelse (kun periode og uddannelsesnavn som kan fravælges individuelt)
 • Erhvervserfaring (kun periode og jobfunktion som kan fravælges individuelt)
 • Kurser (kun årstal og kursusnavn som kan fravælges individuelt)
 • Kompetencer
 • Ønsker til arbejdstid
 • Ønsker til ansættelsesform
 • Ønsker til øvrige lande du eventuelt vil arbejde i  
 • Søgeprofil

Hvis du ikke selv tilføjer en profiltekst eller hvis din egen profiltekst er på under 100 tegn, tilføjer systemet automatisk en profiltekst, baseret på din uddannelse. I tilfælde af flere uddannelser, sker den automatiske tilføjelse af profiltekst på basis af den seneste uddannelse. Din egen profiltekst placeres under den automatiske tilføjede profiltekst. Hvis du selv tilføjer en profiltekst på over 100 tegn, tilføjer systemet ikke en profiltekst.

Ud over profilteksten tilføjer systemet automatisk 6 kompetencer, baseret på din uddannelse.

I menuen ”Din anonyme profil” kan du redigere selve profilteksten. Du kan desuden redigere visningen af henholdsvis ”Uddannelse”, ”Erhvervserfaring” og ”Kurser”. Det øvrige indhold i ”Din anonyme profil” redigeres udelukkende i menuen hvor du opretter/redigerer ”Dit fulde CV”.

Dit fulde CV

Du opretter og redigerer dit CV i en fast skabelon i menuen ”Dit fulde CV”. Du bestemmer selv hvilke oplysninger du vil angive samt hvor meget du skriver.

Elementer i ”Dit fulde CV”

 • Navn
 • Billede
 • Adresse
 • Postnr.
 • Region
 • Land
 • Telefon
 • Mail
 • Fødselsår (Frivilligt)
 • Køn (Frivilligt)
 • Profiltekst på maks. 800 tegn
 • Resumé
 • Uddannelse (Periode, uddannelsesnavn, evt. speciale, uddannelsessted)
 • Erhvervserfaring (Periode, arbejdssted, funktion, beskrivelse)
 • Kurser (Periode, kursusnavn, kursussted/kursusafholder)
 • Kompetencer
 • Certifikater (vedhæftede filer)
 • Ønsker til arbejdstid
 • Ønsker til ansættelsesform
 • Ønsker til øvrige lande som du vil arbejde i  
 • Din søgeprofil

Import af data fra Jobnet.dk

I menuen ”Forbind med Jobnet” får du adgang til at importere dine data fra Jobnet.dk og derved spare tid på selv at oprette dit CV. Dataoverførslen sker på en sikker linje, hvor kun relevante data importeres.

Felter der automatisk bliver udfyldt via Jobnet.dk

 • Fornavn og efternavn
 • Postnummer
 • By
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Ansættelser
 • Uddannelser
 • Jobkrav
 • Resume

Import af data fra Jobnet.dk kræver at du i forvejen har oprettet et CV i Jobnet.dk.

Har du allerede oprettet dit CV på CVforum.dk vil en efterfølgende import fra Jobnet.dk overskrive allerede udfyldte felter.

Du kan ikke eksportere data fra CVforum.dk til Jobnet.dk.

Synliggørelse af dit fulde CV

Alle private brugere og virksomheder med en brugerprofil kan gratis foretage søgninger i CV-databasen og derved finde din anonyme profil. Virksomhederne kan desuden købe sig adgang til via systemet at anmode om fuld CV-visning. Når det sker, modtager du en notifikation fra systemet. Af den kan du se hvem virksomheden er, men ikke hvilken person der er tale om. Det er kun såfremt du accepterer anmodningen, at virksomheden kan se dit fulde CV.

Ved at acceptere en anmodning om fuld CV-visning, giver du samtykke til, at CVforum.dk giver den pågældende virksomhed adgang til at se dit fulde CV, herunder dine kontaktoplysninger, sådan at virksomheden kan kontakte dig. Denne adgang vil også omfatte efterfølgende ændringer i dit fulde CV.

Din accept kan ikke tilbagetrækkes.

Personfølsomme data

Det er ikke tilladt at indtaste eller på anden vis uploade personfølsomme data, der omhandler religion, seksuel orientering, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, eller dit helbred. Hvis vi bliver opmærksomme med at sådanne oplysninger findes, vil vi slette dem uden varsel. Det samme gælder desuden kontaktdata i den anonyme profiltekst.

Rettigheder

Når CVforum.dk behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger (der kan dog være lovgivning, som forpligter os til at bevare oplysningerne i et givent tidsrum, og i givet fald kan sletning først ske efter udløbet af denne periode)
 • Du har ret til at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, ligesom du kan have ret til at modsætte dig, at vi foretager behandlingen
 • Du har i nogle tilfælde ret til at modtage en udskrift af dine personoplysninger, hvilket i givet fald skal ske i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format.

Hvis du vil gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os på mail@globiz1.com.

Opbevaringstid og sletning af data:

CVforum.dk opbevarer dine personoplysninger, indtil du selv sletter dem, eller indtil du anmoder CVforum.dk om at slette dem.

Sletning af data sker via fanen ”Slet bruger og CV”, hvor du til enhver tid kan slette dit CV og dine data, som er gemt i systemet.  Når du har trykket ”Slet CV”, modtager du kort tid efter en e-mail med et link, hvor du skal bekræfte sletningen. Først når du har gjort det, vil dit CV og din brugerprofil blive slettet.

Når først dit CV og din brugerprofil er slettet, skal du starte forfra, hvis du igen vil oprette et CV.

Du har selv ansvaret for, at dine data er korrekte og lovlige. Du har desuden selv ansvaret for, at de data, som indgår i dit anonyme CV, ikke kan afsløre dig, herunder at felterne udfyldes korrekt. Det gælder især personnavne, virksomhedsnavne, telefonnumre, e-mailadresse, web-adresse eller anden form for direkte relaterbar information. Supportfunktionen i CVforum.dk forbeholder sig ret til at foretage en kontrol og til uden videre at slette eventuelle data, der anses for ulovlige eller kompromitterende for din anonymitet.   

Alle dine data opbevares og beskyttes på krypteret server, indtil du eventuelt sletter din konto eller anmoder CVforum.dk om at slette dine data.  Dine personoplysninger beskyttes under opbevaringen ved brug af sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse risiko for tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring og afsløring. Sikkerhedsforanstaltningerne består bl.a. af datakryptering, firewall og autorisationskontrol i forbindelse med adgang til data. 

Support

Du kan modtage gratis hjælp fra supportfunktionen i CVforum.dk på telefon +45 33170183 alle ugens hverdage i tidsrummet 9 – 17.

Uden for dette tidsrum kan du få hjælp ved at skrive til supportfunktionen på support@cvforum.dk.

Samtykkeerklæring, klagevejledning m.v.

Ved at oprette en brugerprofil på CVforum.dk bekræfter du

 • at du er indforstået med, at CVforum.dk behandler de nævnte personoplysninger om dig, herunder at dit anonyme CV videregives til tredjemand,
 • at du er indforstået med, at dit fulde CV videregives til tredjemand, hvis du giver tilladelse hertil, og at den pågældende tredjemand efterfølgende kontakter dig,
 • at du er gjort bekendt med, at du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk,
 • at du er indforstået med, at det er frivilligt at anvende CVforum.dk og at det således er frivilligt at afgive samtykke til behandlingen af personoplysningerne,
 • at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan rette kontakt til CVforum.dk med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger,
 • at du er gjort bekendt med, at du kan anmode om indsigt i de personoplysninger CVforum.dk har om dig, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen, herunder at CVforum.dk vil besvare sådanne anmodninger senest efter 1 måned,
 • at være gjort bekendt med, at dine personoplysninger opbevares, indtil du selv sletter dem eller beder CVforum.dk om at slette dem,
 • at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke med den konsekvens, at CVforum.dk sletter dine oplysninger og din brugerprofil,
 • at CVforum.dk må sende mails med gratis forslag der forbedrer din anonyme profil og øger dine jobmuligheder.

Gældende fra den 12. juni 2018. CVforum.dk forbeholder sig retten til løbende at ændre og revidere betingelserne.

Eventuelle tvister behandles efter dansk lov og ved dansk domstol