Betingelser for brug af CVforum.dk for private brugere

BETINGELSER FOR BRUG AF CVFORUM.DK FOR PRIVATE BRUGERE

Senest redigeret 1. august 2023

Herunder finder du gældende betingelser for brug af CVforum.dk for private brugere, der tillige er CVforum.dk's persondatapolitik.

DEN DATAANSVARLIGE

CVforum ApS, Slotsgade 49, 3400 Hillerød, CVR.nr 38203991 

DET VIGTIGSTE AT VIDE SOM PRIVATBRUGER AF CVFORUM.DK

Som privat bruger af CVforum.dk er det vigtigt at du ved følgende:

 1. Formålet med at oprette en profil på CVforum.dk er at modtage jobtilbud og komme i betragtning til stillinger, der besættes gennem CVforum.dk
 2. Du kan vælge mellem at oprette enten en basisprofil eller et fuldt CV
 3. Du kan sagtens nøjes med en basisprofil for at modtage jobtilbud
 4. Når du har oprette en basisprofil, får du automatisk besked når nye job skal besættes gennem CVforum.dk som matcher din profil. Dette sker via mail og sms.
 5. En basisprofil består af dit navn, postnummer, mail og telefonnummer foruden oplysning om din primære uddannelse
 6. De data der indgår i din basisprofil gemmes i CV-databasen
 7. CV-databasen er en offentligt tilgængelig database, hvor alle kan foretage søgninger på basis af en anonym version af dem der er oprettet i data
 8. Systemet i CVforum.dk sørger automatisk for at etablere den anonyme version, så ingen kan se din identitet
 9. Hvis en virksomhed ønsker adgang til hele din profil, bliver du kontaktet via systemet
 10. Virksomheden får kun adgang, hvis du giver dit samtykkebasen.
 11. Det er gratis at benytte CVforum.dk som privat bruger
 12. Du kan modtage hjælp på telefon 66806150 eller support@CVforum.dk.dk

FORMÅLET MED AT BENYTTE CVFORUM.DK

CVforum.dk udbyder online rekruttering af fagfolk og specialister til virksomheder inden for Life Science områder samt visse dele af industrien.

Formålet med at oprette en profil i CVforum.dk er at modtage jobtilbud og komme i betragtning til ledige stillinger.

OPRETTELSE AF BASISPROFIL OG BESKED OM LEDIGE JOB

Som Privat bruger af CVforum.dk kan du gratis oprette en basisprofil. 

En basisprofil er det minimum af data CVforum.dk behøver, for at sende informationer om ledige job.

En basisprofil består af dit navn, mail, postnummer og telefonnummer foruden oplysning om din primære uddannelse. Når du har oprettet en basisprofil, vil du automatisk modtage besked om ledige job der skal besættes gennem CVforum.dk.

Via et link i den besked du modtager, kan du direkte tilkendegive din interessere for jobbet. CVforum.dk vil herefter kontakte dig for en nærmere gennemgang af jobbet og din profil. Det er først derefter at du eventuelt præsenteres for den ansættende virksomhed. CVforum.dk udvælger normalt 3 - 4 kandidater pr. job der skal besættes. Du er derfor ikke garanteret at være blandt dem der præsenteres, selvom du har tilkendegivet din interessere for jobbet. 

Du kan til enhver tid tilbagetrække din tilkendegivelse om din interessere for jobbet. 

Du opretter en basisprofil ved at klikke på ikonet "Opret profil" på www.cvforum.dk eller på www.cvforum.dk/job   

Når din basisprofil er oprettet kan du altid logge ind og redigere din basisprofil. Det sker på www.cvforum.dk/user/login. Dit brugernavn er din mailadresse. Første gang skal du bede systemet sende dig en adgangskode. Når du er logget ind kan du redigere eller slette din basisprofil. Du kan desuden oprette et fuldt CV. 

LOGIN PÅ CVFORUM.DK

Gå til www.cvforum.dk//user/login.

Dit brugernavn er altid din mailadresse. Din adgangskode vælger du selv. 

Er det første gang du logger ind skal du først tilsætte en adgangskode. Følg proceduren i systemet. Herefter skal du kun anvende din mailadresse og din adgangskode når du logger ind til din profil.

Hvis du forinden har oprettet en basisprofil skal du kun tilsætte en adgangskode for at logge ind. 

OPRETTELSE AF FULDT CV

Som Privat bruger af CVforum.dk kan du gratis oprette et fuldt CV. 

Gå til www.cvforum.dk/user/login >> Mit CV >> Opret/rediger CV

Dit brugernavn er altid din mailadresse mens du selv vælger din adgangskode.

Med dit login kan du redigere, skjule eller slette dit fulde CV. 

AUTOMATISK BESKED OM LEDIGE JOB

Når du har oprettet en profil på CVforum.dk får du automatisk besked om alle ledige job, der matcher din profil.

Dette gælder uanset om du kun har oprettet en basisprofil eller et fuldt CV.

Alle job er udførligt beskrevet, så du får et optimalt grundlag for at beslutte om du vil ansøge.

Du ansøger ved at klikke på "Interesseret i jobbet" i bunden af jobbeskrivelsen.  

DIN ANONYME PROFIL

Dette afsnit er kun aktuelt for dig, som opretter et fuldt CV.

Gå til www.cvforum.dk/user/login og følge proceduren.

Du kan ikke oprette en anonym profil. Den anonyme profil er noget systemet automatisk opretter for dig, i takt med at du opretter dit fulde CV.

Ved oprettelse af et fuldt CV, opdeler systemet indholdet i en anonym profil og det fulde CV. Etableringen af den anonyme profil er noget systemet automatisk sørger for i takt med at du opretter eller rediger dit fulde CV. Den anonyme profil er uden personhenføre data, hvis du har udfyldt felterne i CV-skabelonen korrekt.

Din anonyme profil kan ses af alle der er logget på CVforum.dk ind og foretager søgninger i CV-databasen

Din anonyme profil er en særskilt version af din fulde profil, der etableres automatisk.

Hvis du har valgt at oprette et fuldt CV, vil din anonyme profil bestå af følgende informationer:

 • Fagligt resumé på maks. 800 tegn 
 • Køn og fødselsår
 • Region, postnr., by, land
 • Jobfunktioner vist med periode og titel
 • Uddannelse + uddannelsessted
 • Kurser + årstal for gennemførelse
 • Fagspecialer
 • Sprogfærdigheder
 • Personlige egenskaber og kompetencer
 • Ønsker til ansættelse, arbejdstid og ansættelsesform  
 • Søgeprofil
 • Primære uddannelse

Systemet viser som udgangspunkt alle fornævnte data. Men i funktionen ”Anonym profil” kan du selv justere hvor meget der skal vises.

Du kan desuden deaktivere din anonyme profil, så den ikke længere er synlig. Når du gør det, vil hele din profil være usynlig for andre end dig selv. 

Hvis du vælger at deaktivere din anonyme profil, vil du modtage en reminder fra systemet hver 3. måned. Denne reminder kan ikke fravælges.

DIT FULDE CV

Dette afsnit er kun aktuelt for dig, som opretter et fuldt CV.

Gå til www.cvforum.dk/user/login og følge proceduren.

Som det første når du starter på oprettelsen, blive du bedt om at anføre din primære uddannelse. Dette sker ud fra en fast menu. Du kan ikke komme videre i oprettelsen af dit fulde CV, før du har tilføjet og gemt din primære uddannelse. Du kan kun vælge én uddannelse som din primære uddannelse men kan sagtens oprette flere uddannelser ligesom du kan ændre hvilken uddannelse der skal vises som din primære når du senere er kommet ind på CV-skabelonen.

Når du har tilføjet og gemt din primære uddannelse, guides du direkte videre til CV-skabelonen. Her skal du indsætte den resterende del af dine data.

CV-skabelonen er den vigtigste del og der hvor du skal koncentrere din indsats.

Du bestemmer helt selv hvilke data du indsætter, men jo flere data, jo mere interessant vil du fremstå for virksomheder der benytter CV-databasen til at søge efter nye medarbejdere.

CV-skabelonen består af følgende elementer:

 • Navn
 • Adresse
 • Region
 • Land
 • Telefon
 • Fødselsår
 • Køn
 • Billede
 • Mail
 • Resumé
 • Jobfunktioner (Periode, virksomhed, funktion, beskrivelse)
 • Bijob (Periode, virksomhed, funktion, beskrivelse)
 • Uddannelser (Periode, uddannelse, uddannelsessted)
 • Fagspecialer
 • Kurser og certifikater (Periode, kursusnavn, kursussted/kursusafholder)
 • Sprogfærdigheder
 • Beviser
 • Personlige egenskaber og kompetencer
 • Ønsker til ansættelse (arbejdstid, ansættelsesform, lande du vil arbejde i)
 • Søgeprofil

Du bestemmer selv hvor mange data du vil indsætte i en profil. I flere dele af CV-skabelonen fremkommer lister med relevante valgmuligheder du blot kan vælge iblandt. Det hjælper dig til hurtigere at få en profil på plads. I takt med at du indsætter dine data kan du hele tiden tjekke, hvordan dit fulde CV og din anonyme profil ser ud.

Der findes pt. lister (registre) med relevante valgmuligheder i følgende dele af CV-skabelonen.

 • Postnr., by, region
 • Sprog
 • Lande inden for EU
 • Uddannelser
 • Uddannelsessteder i Danmark
 • Fagspecialer
 • Sprog
 • Personlige egenskaber og kompetencer

Du skal kun indsætte dine data én gang. Systemet sørger automatisk for en fordeling på hhv. dit fulde CV og din anonyme profil.

Det er kun din anonyme profil der er synlig for dem der foretager søgninger i CV-databasen. Dit fulde CV er kun synligt for de virksomheder du selv tillader det, baseret på anmodninger sendt via systemet. 

Under funktionen ”Eksporter/ udskriv CV” har du mulighed for at eksportere og udskrive en profil.

IMPORT AF DATA FRA LINKEDIN

Dette afsnit er kun aktuelt for dig, som opretter et fuldt CV.

I stedet for selv at oprette et fuldt CV, har du mulighed for at importere dine data direkte fra LinkedIn profil. Det kræver at du i forvejen har oprettet en profil på LinkedIn. Import af data fra din LinkedIn profil sker ved, at du først downloader din LinkedIn profil i PDF-format til skrivebordet på din egen computer og dernæst uploader PDF-filen i CVforum.dk. Systemet sørger herefter automatisk for at importere alle data til CV-skabelonen i systemet. Der overføres ikke andre data fra LinkedIn end dem, der svarer til dem der anvendes i CV-skabelonen.

CVforum.dk fralægger sig ethvert ansvar for at importerede data fra LinkedIn PDF-fil sker korrekt til de rigtige felter i CV-skabelonen. Du bør derfor altid tjekke både dit fulde CV og den anonyme profil for fejl og mangler.  

Endelig har du mulighed for at sende dit eget CV til CVforum's supportfunktion på support@cvforum.dk.

Supportfunktion sørger herefter for en oprettelse af en profil i systemet. Når profilen er oprettet, modtager du en aktiveringsmail med en sekscifret kode. Anvendelsen af koden sammen med en adgangskode som du selv vælger, giver dig adgang til din profil og resten af systemets funktioner. Det er først når du har aktiveret din profil at den er synlig i CV-databasen. 

ØVRIGE FUNKTIONER

Under funktionen ”Mit CV” i hovedmenuen, har du adgang til følgende øvrige funktioner.

 • Personlig info
 • Opret/rediger CV
  • Anonym profil
  • Vis helt CV
  • Eksporter/ udskriv CV
 • Mine anmodninger
 • Rediger login
  • Slet min konto

Du har desuden adgang til altid at foretage søgninger i CV-databasen og tjekke andres anonyme profiler. Desuden kan du læse mere om os, tjekke vores cookie-politik samt kontakte os, hvis du har spørgsmål eller behøver hjælp.

SYNLIGGØRELSE AF DIT FULDE CV

Dette afsnit er kun aktuelt for dig, som opretter et fuldt CV.

Alle private brugere og virksomheder der er logget ind på CVforum.dk, kan foretage søgninger i CV-databasen og derved se din anonyme profil.

Virksomheder kan desuden anmode dig om at få adgang til dit fulde CV.

Du vil modtage anmodninger fra virksomheder via en mail sendt fra systemet. Ved at klikke på linket i mailen guides du ind på funktionen ”Mine anmodninger”. Her kan du se hvem virksomheden er som anmoder. Det er kun hvis du accepterer anmodningen, at virksomheden får adgang til dit fulde CV.

Ved at acceptere en anmodning om fuld CV-visning, giver du samtykke til, at CVforum.dk giver den pågældende virksomhed adgang til at se dit fulde CV, herunder dine kontaktoplysninger. Denne adgang vil også omfatte efterfølgende ændringer i dit fulde CV.

Din accept kan ikke tilbagetrækkes.

Systemet sletter automatisk ikke-accepterede anmodninger i din liste efter 30 dage.

PERSONFØLSOMME DATA

Det er ikke tilladt at indtaste eller på anden vis uploade personfølsomme data, der omhandler religion, seksuel orientering, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, eller dit helbred. Hvis vi bliver opmærksomme på at sådanne oplysninger findes, vil vi slette dem uden varsel. Det samme gælder direkte kontaktdata i din anonyme profiltekst.

RETTIGHEDER

Når CVforum.dk behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger (der kan dog være lovgivning, som forpligter os til at bevare oplysningerne i et givent tidsrum, og i givet fald kan sletning først ske efter udløbet af denne periode)
 • Du har ret til at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger, vi har registreret om dig
 • Du har i nogle tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, ligesom du kan have ret til at modsætte dig, at vi foretager behandlingen
 • Du har i nogle tilfælde ret til at modtage en udskrift af dine personoplysninger, hvilket i givet fald skal ske i et almindeligt anvendt, struktureret og maskinlæsbart format.

Hvis du vil gøre brug af en eller flere af ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte os på telefon +45 66806150 eller support@CVforum.dk.dk

OPBEVARING OG SLETNING AF DATA

CVforum.dk opbevarer en profil og øvrige data indtil du selv sletter dem, eller indtil du anmoder CVforum.dk om at slette dem.

Sletning foretages via funktionen ”Slet min konto”, som findes under funktionen ”Rediger login”. Funktionen sletter hele en profil og alle data som er gemt i systemet. Når du har aktiveret ”Slet min konto”, vil hele en profil og alle data som er gemt i systemet blive slettet.

Når dine data først er slettet, skal du starte helt forfra, hvis du igen vil oprette et CV.

Du har selv ansvaret for, at dine data er korrekte og lovlige. Du har desuden selv ansvaret for, at de data, som indgår i din anonyme profil, ikke kan afsløre dig, herunder at felterne udfyldes korrekt. Det gælder især personnavne, virksomhedsnavne, telefonnumre, e-mailadresse, web-adresse eller anden form for direkte relaterbar information. Supportfunktionen i CVforum.dk forbeholder sig ret til at foretage en kontrol og til uden videre at slette eventuelle data, der anses for ulovlige eller kompromitterende for din anonymitet.   

Alle dine data opbevares og beskyttes på krypteret server indtil du eventuelt sletter din konto eller anmoder CVforum.dk om at slette din konto.  Dine personoplysninger beskyttes under opbevaringen ved brug af sikkerhedsforanstaltninger der beskytter mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring og afsløring. Sikkerhedsforanstaltningerne består bl.a. af datakryptering, firewall og autorisationskontrol i forbindelse med adgang til data. 

SUPPORT

Du kan modtage hjælp fra Supportfunktionen på telefon +45 66806150 alle ugens hverdage i tidsrummet 9 – 17. Uden for dette tidsrum kan du modtage hjælp ved at skrive til supporten på support@CVforum.dk.dk 

Du kan også forsøge at finde svar på dine spørgsmål under FAQ i bunden af websiden.

SAMTYKKEERKLÆRING, KLAGEVEJLEDNING M.V.

Ved at oprette en brugerprofil på CVforum.dk bekræfter du:

 1. at du er indforstået med, at CVforum.dk behandler de nævnte personoplysninger om dig, herunder at dit anonyme CV videregives til tredjemand,
 2. at du er indforstået med, at dit fulde CV videregives til tredjemand, hvis du giver tilladelse hertil, og at den pågældende tredjemand efterfølgende eventuelt kontakter dig,
 3. at du er gjort bekendt med, at du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33193200 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk,
 4. at du er indforstået med, at det er frivilligt at anvende CVforum.dk og at det således er frivilligt at afgive samtykke til behandlingen af personoplysningerne,
 5. at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan rette kontakt til CVforum.dk med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger,
 6. at du er gjort bekendt med, at du kan anmode om indsigt i de personoplysninger CVforum.dk har om dig, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen, kræve berigtigelse, sletning eller blokering af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen, herunder at CVforum.dk vil besvare sådanne anmodninger senest efter 1 måned,
 7. at være gjort bekendt med, at dine personoplysninger opbevares, indtil du selv sletter dem eller beder CVforum.dk om at slette dem,
 8. at du er gjort bekendt med, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke med den konsekvens, at CVforum.dk sletter dine oplysninger og din brugerprofil,
 9. at CVforum.dk må sende mails med gratis forslag der forbedrer din anonyme profil og øger dine jobmuligheder.

CVforum.dk forbeholder sig retten til at ændre og revidere betingelserne.

Eventuelle tvister behandles efter dansk lov og ved dansk domstol.